Skip til primært indhold

Værdigrundlag

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

Patienten først:

 • Helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til patienten
 • Patient- og pårørende- inddragelse
 • Individualiseret udrednings- og behandlingsplan og pleje
 • Forventningsafklaring

Ordentlighed i det vi gør og siger:

 • Vi behandler patienten med værdighed
 • Vi respekterer og værdsætter forskellighed
 • Vi kommunikerer anerkendende og giver konstruktive tilbagemeldinger
 • Vi arbejder efter de samme faglige holdninger og er loyale overfor beslutninger

Vækst i fagligheden:

 • Vi fastholder og udvikler altid det geriatriske speciale
 • Vi vægter og understøtter forskningsaktiviteter
 • Vi udreder, behandler og plejer evidensbaseret
 • Vi deler viden med hinanden og faglig udvikling er en del af vores hverdag

Rum til fornyelse og begejstring:

 • Vi arbejder aktivt med forbedringsforslag, med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • Vi er omstillingsparate til fordel for patienten
 • Vi tænker ud over traditioner og vaner
 • Vores arbejdsglæde og fællesskab er drivkraft for kvalitet

APPFWU01V