Skip til primært indhold

Geriatri i døren

Afdelingens indsats i FAM

I Finanslovsaftalen 2015 blev der afsat økonomiske midler til at øge ydeevnen på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger.

Formålet med Geriatri i døren er: "mere effektive patientforløb, kortere hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter".

Yderligere oplysninger om Geriatri i døren kan ses i afdelingens pjece: 

APPFWU01V