Skip til primært indhold

Medicinsk behandling

Information omkring medicin.

Den medicinske smertebehandling følger nationale og internationale retningslinjer. For komplekse kroniske smerter peger evidensen på, at den farmakologiske behandling ikke bør stå alene og oftest er ineffektiv med flere langsigtede bivirkninger. Den medicinske smertebehandling har derfor en begrænset plads i behandlingen af komplekse kroniske smerter i Smertecenter Syd.

For nogle patienter der tager smertestillende medicin kan det være relevant med en medicinsamtale i løbet af behandlingsforløbet. Ved behov for specialistbehandling med udvalgte lægemidler og/eller hjælp med ned-/udtrapning af smertestillende medicin tilbydes i særlige tilfælde et egentlig medicinsk forløb.

Den patientansvarlige læge i Smertecenter Syd er ansvarlig for den medicinsk behandling af den komplekse kroniske smertetilstand inkl. relevante følgetilstande under behandlingsforløbet.

Anden medicinjustering kan med fordel varetages af egen læge inden forløbet i Smertecenteret.

APPFWU02V