Skip til primært indhold

Behandlingsforløb

Sådan er behandlingsforløbet i Smertecentret.

Når din egen læge har henvist dig til et forløb i Smertecentret, får du tilsendt en tid til første samtale ved en læge. Denne samtale foregår virtuelt i form af en videosamtale. Du modtager sammen med dit indkaldelsesbrev information og vejledning til at kunne deltage i videosamtalen. Ønsker du i stedet personligt fremmøde ved din første tid i Smertecentret, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, når du har modtaget din tid.

Herefter vil du blive indkaldt til vores obligatoriske undervisning ”Forstå smerten”, som foregår i Smertecentret som holdundervisning. Herefter vil du få tilknyttet en patientansvarlig læge og en kontaktsygeplejerske som dine primære kontaktpersoner. Du vil modtage en indkaldelse til en længere samtale med dine kontaktpersoner. Ved denne samtale planlægges den videre behandling i samarbejde med dig.

Dit videre forløb bliver tilpasset din situation. Du vil som regel få tilknyttet flere behandlere f.eks. en socialrådgiver. Antallet af besøg og tidshorisonten afhænger helt af dit behov.

Der vil flere gange i dit behandlingsforløb blive afholdt tværfaglige konferencer, hvor samtlige faggrupper deltager. Her gør vi status, og ser på om behandlingen fortsat er tilpasset dine behov og ønsker.

Når dit forløb i Smertecentret afsluttes, vil vi sammen med dig evaluere det samlede forløb og afslutte dig til din egen læge.

APPFWU02V