Skip til primært indhold

Forskning ved Center for Klinisk Epidemiologi

Hos Center for Klinisk Epidemiologi udarbejder vi også selv en del forskning. På siden her kan du finde vores forskningsstrategi samt læse om vores samarbejdspartnere.

Vores vision er at

 1. Afdelingen er kendt og respekteret i relevante nationale og internationale forskningsmiljøer for forskning på højt fagligt niveau
 2. Afdelingen besidder ekspertviden inden for en række kliniske områder og kan på baggrund heraf initiere konkrete forskningsprojekter og bidrage til kliniske anbefalinger
 3. Afdelingen er en eftertragtet samarbejdspartner i forskningsprojekter

 

Vores forskningsstrategi for Center for Klinisk Epidemiologi kan ses her
Dansk: CKE strategi   English: CCE strategy

Gennem de sidste mange år har de mest gennemgående forskningsområder i forskningsenheden været inden for de strategiområder, der er visualiseret i nedenstående figur:

                                     

Forskningslederen (Professor, Bente Mertz Nørgård) har det overordnede ansvar for afdelingens forskning. I afdelingens forskningsudvalg drøftes alle forskningsrelaterede emner, større initiativer og projekter, og medlemmer af forskningsudvalget har bidraget til udformning af den nuværende forskningsstrategi. Arbejdet inden for vores strategiske forskningsområder er organiseret sådan, at der er en seniorforsker, der er tilknyttet de enkelte delområder. Den seniore forsker vil derfor typisk være ”indgangsport” og medaktør, når der skal tages beslutninger om initiering af nye projekter inden for det pågældende område.

Vores Samarbejdspartnere
På nuværende tidspunkt har Center for Klinisk Epidemiologi samarbejde med følgende:

 • Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Syddansk Universitet herunder Klinisk Institut
 • Region Syddanmark
 • Landets øvrige klinisk epidemiologiske afdelinger
 • Sundhedsstyrelsen
 • Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
 • Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Lokale, regionale, nationale og internationale forskningsgrupper

Vi samarbejder med en række af nationale og internationale forskningsgrupper, og følgende er ikke en fuldstændig oversigt:
Forskningsgrupper på syghusene i Region Nord, Region Midt, Region Sjælland og Region Hovedstaden, og universiteter i Danmark.
Boston: Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston
Lissabon: Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO, Lissabon
Singapore: Department of Clinical Epidemiology, Institute of Infectious Diseases & Epidemiology, Tan Tock Seng Hospital (TTSH), 11 Jalan Tan Tock Seng, Singapore
Toronto: University of Ontario, Institute of Technology, Faculty of Health Sciences

Forsknings byer

APPFWU01V