Skip til primært indhold

Hvad er Center for Klinisk Epidemiologi?

Center for Klinisk Epidemiologi har ligget som en selvstændig afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH) siden 2007 og er organisatorisk forankret ved stabsafdelingen Klinisk Udvikling, OUH.

Klinisk epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning er helt centrale nøglefunktioner i forhold til at kunne drive evidensbaseret patientbehandling i et moderne sundhedsvæsen, og er derfor en central funktion på et moderne universitetshospital. Center for Klinisk Epidemiologi har ligget som en selvstændig afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH) siden 2007 og er organisatorisk forankret ved stabsafdelingen Klinisk Udvikling, OUH.

Klinisk epidemiologi er den forsknings- og ekspertdisciplin, som har patienten som omdrejningspunkt og som inkluderer analyser af patienters prognose, dvs. vi analyserer hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og -død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling.

Vi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem

  • Forskning på højeste internationale niveau indenfor diagnostik, behandling og prognose
  • Forskeruddannelse 
  • Metodeudvikling
  • Rådgivning til kliniske afdelinger og offentlige myndigheder indenfor klinisk epidemiologi og analyse

Der er overordnet to funktionsområder i Center for Klinisk Epidemiologi:

  1. Konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse samt bistand ved fondsansøgninger.
    Der udføres konsulentopgaver til en række af samarbejdspartnere (lokale, regionale, nationale) indenfor klinisk epidemiologi, data analyse og forskellige forskningsunderstøttende opgaver. Alle projekter har relation til klinisk epidemiologi, patientdiagnostik og behandling. Flere forskningsenheder ved regionens sygehuse har lavet særlig aftale med Center for Klinisk Epidemiologi, hvorigennem de respektive forskningsenheder eksempelvis kan disponere over et halvt biostatistikårsværk (mod betaling).
  2. Vi udøver klinisk epidemiologisk forskning på internationalt niveau i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale forskere og forskningsinstitutioner. Forskningen ved centeret udgår fra Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi med reference til Klinisk Institut, SDU.

Forskningsenheden bidrager med cirka 30 internationale publikationer årligt og indhenter forskningsbevillinger (nationale og internationale).

Vi har p.t. tre adjungerede professorer ved centeret, Sonia Friedman fra Brigham and Women Hospital, Boston, og Harvard Medical School, Professor Pedro Manuel Sarmento Rodrigues Póvoa, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO, Lissabon, Portugal og Dr. Fernando Godinho Zampieri, HCor-Hospital do Coração, São Paulo, Brasilien.

Centerleder, forskningsleder, Professor og overlæge Bente Mertz Nørgård har siden 2015 været adjungeret professor ved Harvard Medical School, USA, og tilknyttet som senior epidemiolog til Brigham and Women Hospital, Boston, USA. 
Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi uddanner PhD-studerende og en række af medarbejdere ved centeret indgår som vejledere for PhD-studerende samt medicinske bachelor- og kandidatspecialestuderende.

APPFWU01V