Skip til primært indhold

Om forløbet i Geriatrisk Klinik

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Du er henvist til Geriatrisk Klinik med henblik på videre undersøgelse og eventuel behandling. Du er velkommen til at kontakte os, så længe du er tilknyttet Geriatrisk Klinik.

Klinikken foretager geriatrisk udredning, behandling og opfølgning af geriatriske patienter i tværfaglige teams, bestående af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og læge.

  • At tilbyde ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig udredning og behandling, enten i eget hjem eller i Geriatrisk Klinik.
  • At forebygge ikke indicerede hospitalsindlæggelser af ældre borgere.
  • At forbedre udskrivningsprocessen for indlagte patienter.
  • Vision: At alle patienter i optageområdet med en geriatrisk problemstilling, tilbydes geriatrisk vurdering.

Du bedes melde din ankomst ved sekretærerne i lugen. De registrerer din ankomst.

Du eller dine pårørende bedes selv registrere parkering på den tablet ved siden af lugen. Sekretærerne kan være dig behjælpelig.

Der kan forekomme ventetid.

Der arbejder både læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og lægesekretærer i Geriatrisk Klinik. Herudover har Geriatrisk Klinik også tilknyttet en klinisk diætist.

Som patient vil du i vores klinik også kunne møde lægestuderende, sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og ergoterapeut/fysioterapeut studerende.

Så vidt det er muligt har du den samme kontaktperson, uanset om undersøgelsen foregår på sygehuset eller i dit eget hjem.

Geriatrisk Klinik har ca. en gang månedligt hjemmebesøg på Ærø.

Din kontaktperson er en sygeplejerske, som er ansvarlig for forløbet i Geriatrisk Klinik. Du skal henvende dig til hende, hvis du har spørgsmål.

Ved 1. besøg

Ved dit 1. besøg i Geriatrisk Klinik vil du komme til at tale med en læge og en sygeplejerske. Hvis der er brug for det, vil du også komme til at tale med en fysio- og ergoterapeut.
Ved dette besøg aftaler vi en plan for det videre forløb. 1. besøg varer typisk 2-4 timer.

Følgende besøg

Følgende besøg varer fra 1-2 timer, hvor du taler med en sygeplejerske og læge og evt. en terapeut.

Besøg efter indlæggelse

Besøg efter indlæggelse varer ligeledes 1-2 timer, hvor du taler med en læge, en sygeplejerske og evt. en terapeut.

Du vil blive tilbudt kaffe/te, kolde drikke, samt frokost kl. 12.00.

Rygning er ikke tilladt på sygehuset, men der må ryges i rygepavillon ved sygehusets hovedindgang.

Du bedes medbringe en aktuel medicinliste, hvor der står den medicin du får - inkl. naturmedicin, vitamintilskud og lignende.

Den medicin du kun tager engang imellem skal også skrives på medicinlisten.

Hvis du får medicin til middag, bedes medicinen medbragt ved besøgene.

Vi anbefaler du har ledsager med ved besøget i Geriatrisk Klinik. For ledsager er transportbetingelserne de samme. Dette gælder dog kun Geriatrisk Klinik.

Ved siddende transport, må du være forberedt på, at flere patienter kører i samme bil.

Vær klar 2 timer før det aftalte tidspunkt før fremmøde.

Hjemtransporten kan foregå op til 1 time efter det aftalte tidspunkt.

Hvis du ønsker transport, bedes du ringe til kørselskontoret på telefon 70 11 31 11, hverdage mellem kl. 8-15.

For at sikre samarbejdet med sygeplejersker, terapeuter, andre autoriserede sundhedspersoner i kommunen, din egen læge og de speciallæger, der behandler dig, vil vi indhente informationer fra dem.

Disse personer vil vi ligeledes give de nødvendige informationer om dig i forbindelse med det behandlingsforløb, du er i hos os.

Hvis du ikke ønsker dette, skal du meddele det til Geriatrisk Klinik i god tid.

Når du behandles på hospitalet, registreres oplysninger om dig, din sygdom og behandling.

APPFWU02V