Skip til primært indhold

Den geriatriske patient og indsats

Geriatriske patienter vil typisk have et eller flere symptomer/problemer.

Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt. I stedet for blot at fokusere på det symptom, der førte til indlæggelsen eller den ambulante kontakt, lægges der vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og eventuelle færdighedstab.

Den geriatriske patientgruppe kan ikke afgrænses på baggrund af enkeltdiagnoser eller enkeltsymptomer.

Som følge af akut opstået eller akut forværring af bestående sygdom fremstår patienten oftest svækket med færdighedstab af fysisk, psykisk eller social karakter.

Geriatriske patienter vil typisk have et eller flere af nedenstående symptomer/problemer:

 • Faldende niveau af daglige færdigheder
 • Nedsat mobilitet
 • Fald
 • Svimmelhed/dårlig balance, akut konfusion/delir
 • Fejlernæring og vægttab
 • Depression
 • Demens
 • Behandling medmange medikamenter, oftest mere end 5
 • Langvarigt sengeleje
 • Sociale problemer

Den lægelige diagnostik og behandling er omdrejningspunktet, men kan kun foregå i et tæt tværfagligt samarbejde. I sygehusregi omfatter det plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter og diætister.

Sygehusindsatsen kan ikke stå alene og et tæt samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje er nødvendig.

 • Udredning, behandling og kontrol af sygdomme
 • Gennemgang af den enkeltes medicinforbrug
 • Udredning af fysisk funktionstab, planlægning af relevant behandling og udarbejdelse af genoptræningsplaner
 • Forebyggelse af psykisk funktionstab, herunder diagnostik og behandling af demens
APPFWU01V