Skip til primært indhold

Aktiv inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen

Patienter og pårørende er en naturlig del af hverdagen på et hospital som OUH. Gennem sygdomsforløb får patienter og pårørende et indgående kendskab til deres sygdom og behandlingen, hvorfor de har de bedste forudsætninger for at identificere mulige forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med forskerne.

Aktiv inddragelse af patienter og pårørende er ikke noget, som har været gjort tidligere i stor stil på OUH eller andre danske hospitaler. Derfor er det vigtigt at videndele om de gode cases, hvor forskere og patienter og pårørende har samarbejdet om at skabe forskning til gavn for patienten i sidste ende.

Se nedenfor nogle af de cases fra OUH, hvor patienter og pårørende har været inddraget aktivt i forskningsprocesserne.

APPFWU02V