Skip til primært indhold

Vores fokus

Hvis mennesker, der lever med HIV, diagnosticeres rettidigt og dermed påbegynder behandling ved CD4-tal ≥350 cells/μL,har de i dag en forventet levetid svarende til den generelle befolkning. Samtidigt ser det ud til, at incidensen af nye hiv-infektioner er faldende både globalt og i Danmark de seneste år.

Trods det dramatiske fald i morbiditet og mortalitet af hiv siden starten af epidemien og en opmuntrende tendens med nedadgående incidens af hiv, er sen hiv-diagnose fortsat et massivt problem i behandlingen af hiv. Ca. halvdelen af patienterne diagnosticeres stadig i sene stadier af infektionen, og dette har ikke ændret sig væsentligt igennem de sidste år trods omfattende indsatser. En sen hiv-diagnose medfører en øget morbiditet og mortalitet trods effektiv behandling, en højere risiko for vedvarende følgevirkninger - og dermed en lavere livskvalitet samt en højere risiko for spredning af infektionen i samfundet.

Fokuspunkter på Q
På afdeling Q har vi et stort fokus på at forbedre rettidig hiv-diagnose, da dette har stor betydning for patientens langtidsprognose og livskvalitet. Da patienter, som lever med hiv, efterhånden lever længere, og mere end 50% af de patienter, vi følger, dermed har en alder over 50 år, er et andet fokusområde aldring og aldersrelateret komorbiditet.

Mykobakterielle infektioner, tuberkulose (TB) og non-tuberkuløs mykobakterier (NTM), kan forekomme hos hiv-patienter, især hos dem med nedsat immunforsvar og begge har betydelig høj dødelighed. Derfor har vi etableret en national TB- og NTM-database blandt hiv patienter for at kunne belyse ubesvaret aspekter.

Vi har særlig interesse i epidemiologisk forskning og nyder i høj grad vores samarbejde med andre nationale og internationale partnere. Endeligt deltager vi naturligvis i diverse nationale og internationale kliniske studier inklusive studier med afprøvning af ny lægemidler.

APPFWU01V