Skip til primært indhold

Luftvejsinfektion – sjældent behov for mikrobiologisk diagnostik i almen praksis

Kort nyhed fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) oplever lige nu en voldsom stigning i antal luftvejsprøver til PCR- undersøgelse fra almen praksis.

Laboratoriets kapacitet er akut udfordret, og vi er i risiko for ikke at være i stand til at kunne analysere prøverne. Derfor er vi nødt til at bede jer om at se meget kritisk på indikationer for prøvetagning. 

Det er sjældent indiceret i almen praksis at foretage mikrobiologisk diagnostik af luftvejsinfektioner – selv når der som nu er høj forekomst.

Situationer, hvor der er indikation for at foretage PCR-undersøgelser i almen praksis, er følgende:

PCR for B. pertussis (kighoste):

  • Kighoste-eksponerede spædbørn under 1/2 år og børn i alderen 1/2-2 år, der kun har fået højst én kighostevaccination (Di-Te-Ki-Pol-Hib).
  • Mistanke om kighoste hos børn under 2 år, der kun har fået højst én kighostevaccination
  • Mistanke om kighoste hos gravide i graviditetsuge 34 eller senere, der ikke er kighostevaccineret under aktuelle graviditet.
  • Mistanke om kighoste hos personer i husstand med børn under 2 år, der kun har fået højst én kighostevaccination eller med gravid i graviditetsuge 34 eller senere, der ikke er kighostevaccineret.

PCR for Mycoplasma pneumoniae:

  • Patienter med pneumoni, hvor der ikke er effekt af behandling med penicillin-V.

PCR for influenzavirus A/B:

  • Patienter mistænkt for influenza og tilhørende risikogruppe, og hvor der derfor påtænkes startet antiviral behandling.

PCR for SARS-CoV-2:

  • Patienter mistænkt for COVID-19 og tilhørende risikogruppe, og hvor der derfor påtænkes startet antiviral behandling, og hvor antigentest (selvtest) er negativ.

RSV:

  • Der er stort set aldrig indikation for test i almen praksis.

Der kan selvfølgelig være andre situationer, hvor der vælges at teste, men generelt skal der være en behandlingsindikation for den pågældende mikroorganisme hos den aktuelle patient. 

Vi kan se, at der er meget forskel på prøvetagningsmønstrene hos jer, men vi håber, at alle vil se på, om der er noget, der kan ændres i egen praksis.  

Kontaktoplysninger

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Cheflæge Anette Holm
Mail: Anette.Holm@rsyd.dk - Tlf.: 40293539

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

 

APPFWU01V