Skip til primært indhold

Særlig til PLO

Information til PLO

Den praktiserende læge er den primære samarbejdspartner for behandlerne i Smertecentret. Alle behandlingspladserne i Smertecentret er reserveret til de praktiserende læger, og vi beder derfor andre speciallæger, der ønsker at henvise til Smertecentret, om at gå via patientens egen læge. Vi betragter et behandlingsforløb i Smertecentret som et parallelt forløb til behandlingen i praksis, hvor den praktiserende læge har taget stilling til relevansen af en henvisning, og at han/hun overtager behandlingen igen, når patienten afsluttes fra Smertecentret.
 

Her på siden findes henvisningsmanual og beskrivelse af den psykosociale behandling patienterne tilbydes.

Desuden findes information om de medicinske præparater, der anvendes i behandlingen, samt en vejledning til nedtrapning af medicin.

OUH har tilknyttet praksiskonsulenter.

På Sundhed.dk kan du læse Smertecentret's henvisningsmanual.

Holdbeskrivelser

Kroniske smerter udfordrer hverdagen. Viden om og forståelse af smertesituationen og de begrænsninger den medfører, er vigtig. Der arbejdes i den kognitivt terapeutiske forståelsesramme, da det har vist sig at være effektivt.

På grundmodulet gives viden om de typiske bio-psyko-sociale følgevirkninger til en kronisk smertetilstand. Med smerten som et vilkår arbejdes der med at patienten opnår hensigtsmæssig smertetackling og aktivitetsregulering, så patienten kan fortsætte både arbejdsliv og privatliv i så normal en gænge som muligt.

Grundmodul i smertetackling foregår i en gruppe med 10-14 patienter i et forløb på 6 gange, fordelt med 1 gang ugentligt af 2½ times varighed. Der er hjemmearbejde imellem gangene.
 

Kroniske smerter fører ofte stress, dårlig søvn og øgede muskelspændinger med sig, hvilket afspænding kan afhjælpe.

I dette forløb arbejdes struktureret med afspændings-, åndedræts- og visualiseringsmetoder som smertetacklingsredskaber. Disse metoder kan bl.a. have positiv effekt i form af øget kropsbevidsthed, reduktion af muskelspændinger og nedsættelse af smerteoplevelsen samt forbedret nattesøvn.

Afspænding forløber over 5 uger, hvor patienten møder én gang om ugen i 2½ time, sammen med 12-15 andre patienter. For at opnå effekt af metoderne er det afgørende, at patienten træner afspændingsøvelser hjemme i ca. ½ time hver dag under forløbet.

Mindfulness har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression og ved kroniske smerter. Mange oplever desuden, at effekten af den daglige træning fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv.

Formålet med mindfulness er at træne evnen til at være med tingene som de er, hvad enten de er forbundet med behag eller ubehag. I et smertemæssigt perspektiv trænes mere specifikt evnen til at rumme smerterne på en måde, så de ikke bliver så stressende.

Mindfulness forløber over 8 uger, hvor patienten møder én gang om ugen i 2½ time samt en hel dag i stilhed. Der er 15-18 deltagere på et hold. Mindfulness-øvelserne består bl.a. af liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. For at opnå effekt af metoderne, er det afgørende, at patienten træner mindfulness-øvelserne hver dag under forløbet.

Vores mindfulness forløb lever op til kravene fra det certificerede MBSR program.

Når forsørgelsesgrundlaget er usikkert, kan der opstå en følelse af afmagt og uoverskuelighed, hvilket kan begrænse vores evne til at se egne muligheder og være handlekraftig.

Målet med forløbet er, at patienten får bedst mulig viden om egen situation, både samfundsmæssigt og i forhold til egne reaktioner. Patienten får kendskab til redskaber, som kan bruges til at håndtere de udfordringer og begrænsninger, som smertetilstanden kan give, også i arbejdslivet. Der arbejdes specielt med de eventuelle arbejdsafklarende forløb, som patienten måtte stå overfor.

Helbred og Arbejdsmarked forløber over 5 uger, hvor patienten møder én gang om ugen i 2½ time, sammen med 6-8 andre patienter.

At være ung med kroniske smerter kan give særlige udfordringer, da mange ikke kender til eller forstår situationen og det kan give en følelse af at være alene med de problemstillinger, der melder sig i hverdagen.

Målet med forløbet er, at den unge patient sammen med andre unge får kendskab til redskaber, som kan bruges til at håndtere de udfordringer og begrænsninger, som smertetilstanden kan give i et ungdomsliv. Der arbejdes med hvorledes smerterne påvirker livet også på det psykologiske plan, og hvordan patienten får et liv med et indehold, som rummer det, der er vigtigt for dem. Hvordan patienten får plads til sig selv som person og til det, der giver energi. Der undervises desuden i hvordan patienten kan håndtere den manglende viden og forståelse, der kan være i omgivelserne.

Smertetacklingsmodulet for unge forløber over 1 uge i august (uge 32), hvor den unge patient møder mandag, tirsdag, torsdag og fredag 2½ time sammen med 10-12 andre unge med kroniske smerter.

I henhold til sundhedsstyrelsens fokus og regler for behandling med opioider (morfinstoffer) har vi i Smertecenter Syd, OUH, et tilbud til patienter der er motiverede for at få støtte til nedtrapning og om muligt, helt komme ud af forbruget.

Tilbuddet består af et forløb på 5 gange, fremmøde hver 14.dag i en mindre gruppe med en fagperson.

Fagpersonens opgave er at undervise, coache og støtte patienterne igennem nedtrapningsperioden.

Det er vigtigt at patienten selv er motiveret for nedtrapning.

Der bliver ved hvert fremmøde lagt en individuel nedtrapningsplan i det tempo patienten selv kan klare.

Som gravid og nybagt mor med kroniske smerter, kan der opstå nye og særlige udfordringer.

På holdet vil gives viden om smertestillende medicin under graviditet/amning. Emner og tanker, der specifikt har relation til det at være gravid eller nybagt mor samtidigt med at have en kronisk smertetilstand berøres, og der arbejdes med taklingsstrategier, aktivitetsregulering og redskaber inklusiv afspænding og åndedrætsøvelser.

Holdet afholdes 1 gang hver anden uge á ca. 2 timers varighed, bestående af 4 gange med hver sit tema. Nybagte mødre kan medbringe den nyfødte.

Målgruppen er gravide og nybagte mødre det første år efter fødslen.

At leve med kroniske smerter kan give mange udfordringer i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt. Det kan være svært at forstå hvorfor smerterne bliver ved og hvorfor der kommer så mange udfordringer til. En vigtig forudsætning for at få den bedst mulige livskvalitet med kroniske smerter er en forståelse for situationen. Derfor tilbydes denne undervisning.

Følgende emner berøres ved undervisningen:

  • Forskellen på akutte og kroniske smerter.
  • Typiske følger til kroniske smerter.
  • Behandlingsmuligheder af kroniske smerter – særligt medicinsk.

Undervisningen varer 1,5 time og afholdes om eftermiddagen og foregår i større grupper af ca. 25 patienter med deres nærmeste pårørende over 18 år.

Introduktionsundervisningen om smerter anses som grundlag for vores behandling. Derfor vil alle der er blevet henvist til behandling i Smertecenter Syd som hovedregel blive indkaldt til undervisningen 2-4 uger FØR den første individuelle samtale med læge og sygeplejerske.

At leve med kroniske smerter kan give mange udfordringer i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt. En vigtig forudsætning for at få den bedst mulige livskvalitet, er en forståelse for din situation. Det er noget af der arbejdes med i behandlingen – både individuelt og på hold.

Undervisningen giver patienten information om den tværfaglige behandling i Smertecenteret, således at de kan tage stilling til deres behov, og hvad de ønsker at arbejde med. Ved undervisningen omtales:

  • Hvilke udfordringer livet med kroniske smerter kan medføre – og hvorfor.
  • Hvordan der kan arbejdes psykosocialt med smerterelaterede problemstillinger.
  • Smertecenterets hold til smertetackling.

Undervisningen varer 1,5 time og afholdes om eftermiddagen. Der vil være ca. 25 andre patienter og deres pårørende tilstede. Vi anser Introduktionsundervisningen om smertetackling som en forudsætning for at deltage i vores psykosociale behandling. Derfor opfordres alle der er interesseret i dette til at melde sig til undervisningen.

Søvnen er ofte forstyrret ved kroniske smerter. Dårlig søvn kan i sig selv forværre smerterne, men kan også forårsage øget træthed og manglende overskud. Derfor kan det være en ide at arbejde på at få en bedre søvn.

Ved temaeftermiddag om søvn gives viden om:

  • Sammenhængen mellem smerter, søvn og træthed.
  • Viden om normal søvn.
  • Tips og tricks til en bedre søvn med kroniske smerter.

Temaundervisningen varer 1,5 time.  Der deltager op til 25 patienter og deres pårørende. Efter undervisningen har patienten mulighed for at arbejde mod en bedre med kontaktsygeplejersken.

Mange af vores patienter og deres partnere oplever vanskeligheder i forhold til at leve med smerter i hverdagen.

Med temaeftermiddagen om smerter og forhold gives parrene en forståelse for det at leve med kronisk sygdom i hverdagen. Der gives inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan parret kan håndtere de udfordringer, som smerterne kan medføre i parforholdet og hverdagen. Der kommes ind på emner som aktivitetsregulering, kommunikation samt fælles værdier for parforhold og fremtid.

Temaundervisningen varer 1,5 time.  Der er op til 8 patienter og deres partnere tilstede.

Vi ved at rigtig mange af vores patienter er udfordret på seksuallivet, og at det sjældent bliver italesat. Derfor inviteres vores patienter med partner til en temaeftermiddag om smerter og intimitet.

Ved undervisningen italesættes de hyppigste problemer og der gives inspiration til, hvordan seksuelle udfordringer kan håndtere.

Temaundervisningen varer 1,5 time og foregår i mindre grupper.

APPFWU01V