Skip til primært indhold

Visitationskriterier til CKIO

Hvad er visitationskriterierne

CKIO - oplysninger til fagpersoner

CKIO udreder og behandler voksne fra det 18. år, og er placeret under Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Dette i form af en højtspecialiseret funktion, der dækker hele Region Syddanmark, og hvor patienter fra andre regioner også kan søge behandling.

CKIO er godkendt til hormonbehandling og øvre kirurgi samt visse former for nedre kirurgi. Konstruktiv nedre kirurgi foretages kun i København. Ved nedre kirurgi har man som patient ikke en ubetinget behandlingsret.

I CKIO foregår den indledende vurdering ved psykolog, og behandlingsforløbet vil i reglen omfatte vurderende og støttende samtaler. Der indgår endvidere vurdering og behandling hos endokrinologer samt evt. gynækologer og plastikkirurger. Ved psykisk lidelse vil en psykiater indgå i vurdering og behandling.

CKIO er koordinerende for den samlede behandling omkring hormoner og øvre kirurgi m.v.

Henvisning fra almen praksis og hospitalsafdelinger skal indeholde:

 • Henvisningsdiagnose: DZ768E4 – Kontakt pga. kønsidentitetsforhold.
 • Henvisningsårsag: Beskrivelse af kønsubehag, herunder hvor længe det har varet, og hvori det består?
 • Somatisk helbred (tidligere/aktuelt), nærmere beskrivelse, hvis der er aktuelle gener/sygdom.
 • Eventuelle potentielt arvelige sygdomme i familien?
 • BMI-krav: Hvis patienten i øvrigt er sund og rask er der et BMI-krav ved kønsbekræftende hormonbehandling på BMI 35 kg/m2. Hvis patienten klart overstiger et BMI på 35 kg/m2, kan patienten visiteres og ses til én orienterende samtale. Efterfølgende skal patienten have hjælp i primærsektoren med henblik på vægttab før genhenvisning.
 • Øvre kirurgi (for transkvinder og transmænd) indbefatter et BMI krav på 27,4 kg/m2.
 • Undersøgelsesresultater: Hvis relevant.
 • Medicin status: Aktuel medicinering.
 • Socialt: Kort beskrivelse af social status, alene, samlevende, eventuelle børn, uddannelse, arbejde, socialt netværk. Dette fortrinsvis med henblik på oplysninger funktionsniveau i forhold til et eventuelt livslangt forløb ved godkendelse til eventuel hormonbehandling. At kunne varetage egenomsorg i forhold til hormonbehandling og evt. kirurgi og passe aftaler med fremmøde på hospital.
 • KRAM: Rygning, forbrug af alkohol, narkotika. Kost og motion.
 • Eventuel psykiatrisk lidelse: Diagnose, indlæggelser, behandlingsforløb.

Kontaktinformation til brug ved CKIO-henvisninger:
Center for Kønsidentitet, CKIO
Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital
Telefonnr. 65 41 46 46
Telefontid: Mandag – torsdag kl. 08.00-15.00, fredag kl. 08.00 – 14.30

APPFWU01V