Skip til primært indhold

Henvisning

Henvisning koagulation

Henvisning:
Vi modtager henvisninger fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger, sygehusafdelinger.
Henvisningen skal indeholde uddybende anamnese (se nedenfor) og fremsendes elektronisk.

SKS-kode: 4202517
Lokationsnummer: 5790002509223
CPAS-henvisning: OUH Blodprøver og Biokemi

Uddybende anamnese:

Oplys venligst i henvisning

Ved ønske om trombofiliudredning oplyses om seneste og evt. tidligere trombosetilfælde hos patienten- herunder tidspunkt, og hvorvidt det er en arteriel eller venøs trombose, samt om venøse tromboser vurderes til at være provokeret.
Ved ønske om blødningsudredning oplyses blødningsanamnese med forekomst af blødningssymptomer, hyppighed og sværhedsgrad, og relation til kirurgi, fødsel og lignende.
Hvis relevant, bør der oplyses om tidligere graviditetskomplikationer.
Familiær forekomst af trombosesygdomme (så vidt muligt alle 1. grads-slægtninge, dvs. forældre, søskende og børn).
Tidligere væsentlige resultater af laboratorieundersøgelser hos patienten.
Ved kendt trombofili/blødersygdom i familien er det en stor fordel at kende den specifikke tilstand hos familiemedlem.
Medicinforbrug - specielt information omkring antikoagulantion og antitrombotika både aktuelt og på tidspunktet for trombosen. For kvinder specielt oplysninger om P-piller og anden slags hormontilskud.

Kriterier for henvisning

Vi modtager henvisninger fra sygehuse og almen praksis i Sygehus Lillebælt og Odense Univeristetshospitals optageområde.

Vi følger overordnet trombofiliretningslinjen fra DSTH

Det er væsentligt at bemærke, at de fleste med isoleret arteriel trombose ikke skal henvises til trombofiliudredning. Ofte vil der være indikation for udredning for antifospholipid syndrom. Hospitalernes afdelinger kan selv rekvirere denne undersøgelse.

Blødningsudredning

Ved blødningsudredning undersøges for arvelige koagulationsdefekter som årsag til blødningstendens. Det taler således for udredning hvis der er livslang abnorm blødningstendens eller familiær disposition til specifik  tilstand.

Abnorm blødningstendens vurderes ud fra blødningssymptomer, hvis patienten har blødning fra flere organsystemer. Høj frekvens af blødning eller tilfælde af alvorlig blødning vægter højt. I CTH anvender vi self-BAT til vurderingen. Den danske version af self-BAT kan findes som supplemential i denne publikation dansk self-BAT


Procedure

Når en patient visiteres til udredning, indkaldes patienten. Prøvetagning kan foregå på nærmeste laboratorie på Sygehus Lillebælt og på OUH. Analyserne udføres ved Blodprøver og Biokemi på OUH og resultater afgives og ledsages af et lægekommenteret svar. Svaret går til henvisende læge/afdeling med kopi til egen læge, hvis ikke patienten har frabedt sig dette. Patienten får svar direkte per brev, hvis der er behov for yderligere blodprøver og ved fund af betydende koagulationsdefekt.

 

 

APPFWU01V