Skip til primært indhold

Analyser

Værd at vide om analyser

Blodprøver og Biokemi tilbyder analyser til forskning, såfremt disse indgår i afdelingens udbud. Læs mere her om analyser.

Ansøgning til Videnskabsetisk Komité

Videnskabsetisk Komité (VEK) skal informeres om samt godkende blodvolumen ved blodprøvetagning.

Når du ansøger hos VEK, skal du angive, hvor meget blod du ønsker at udtage fra hver patient. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der er forskel på mængden af blod, du udtager fra patienten, og mængden der efterfølgende kan fryses til biobank.

For beregning af nødvendigt blodvolumen til dit biobankprojekt, se linket "Volumen til nedfrysning fra forskellige prøvetagningsrør".

For beregning af nødvendig blodvolumen til rutineanalysering, se linket "Blodvolumen til rutineanalyser"

Hvornår skal jeg bruge en biobank?

Analysering af blodprøver kan ske som en del af driften, hvor analysering sker fortløbende sammen med rutine- blodprøverne. Dette er i reglen den billigste måde at foretage analysering på, da meget arbejdsgang omkring prøve- håndtering er automatiseret. En sjælden gang kan prøver mislykkes, fx ved at udstyret går ned. Selvom det hører til sjældenhederne kan laboratoriet også skifte metode undervejs i et forskningsprojekt.

Analyser kan dog også fortages i batch. Her indsamles materialet og gemmes i biobank i form af fx plasma.

Ved analysering foregår optøning og analyse af alle prøver samtidigt. Dette kan være nødvendigt ved nogle typer analyser for at holde omkostningerne nede, da reagenserne fx kan have en kort holdbarhed, eller et kit kan håndtere mange prøver samtidigt. Batchanalyse kan ligeledes være en fordel, hvis man er usikker på, om variation på analysen kan have betydning. Batchanalysering er i reglen dyrere, idet prøverne skal håndteres til/fra fryseren, og selve analyseprisen er ofte også dyrere på de analyser, hvor batchanalysering er nødvendig. 

Opbevaring af biologisk materiale i biobank kan også være relevant, hvis det endnu ikke er endeligt afklaret, hvilke analyser der ønskes udført, hvis analyser endnu ikke er sat op, eller hvis materiale skal sendes til analysering på et andet laboratorium.

Muligheder for Anonymisering/”blinding” af analyseresultater til Forskningsprojekter:

Normal vis, vil resultater på prøver bestilt i EPJ SYD, kunne ses i EPJ SYD og af patienterne på Sundhed.dk. Men i visse forskningsprojekter kan der være behov for, at skjule resultaterne enten for patienterne/deltagerne eller for lægerne i projekter. I visse tilfælde evt. begge dele. På nuværende tidspunkt findes der 2 muligheder for at blinde analyseresultater.

Mulighed nr. 1: Brug af fiktiv rekvirent

Når der oprettes en prøvebestilling i EPJ SYD, oprettes der egentlig en bestilling i Blodprøver og Biokemis laboratoriesystem BCC. BCC sender herefter svar på analyserne til EPJ SYD.

I BCC (ikke EPJ SYD) er det muligt, at oprette fiktive rekvirenter, som kan bruges i stedet for afdelingerne til at bestille prøver. Disse fiktive rekvirenter kan sættes op således, at alle svar går til en printer og printes ud som papirsvar. På denne måde, kommer der ingen svar i EPJ SYD eller på Sundhed.dk. Papirsvaret sendes efterfølgende med intern post til svarmodtageren.

(Hvis det ønskes, kan man undlade at printe svarene i det hele taget og efterfølgende, ved afslutning af projektet, bestille et resultatudtræk fra BCC. Der opkræves et gebyr pr. resultatudtræk.)

Ulempen ved denne løsninger er dog, at fiktive rekvirenter ikke kan bruges i EPJ SYD, og derfor vil forskerne heller ikke selv kunne bestille prøverne som normalt. I stedet for den normale prøvebestilling, så udfyldes der en seddel med navn og cpr.nr. på deltageren, samt oplysninger og projektet. Denne seddel udarbejdes og udleveres af Forskningsservice ved indgåelse af sådan en aftale. Der sættes cpr.nr. på blodprøveglassene i stedet for de normale stregkoder. Ved modtagelse af prøver og seddel, vil personale på Blodprøver og Biokemi oprette bestillingen i BCC. Der tages et gebyr pr. oprettelse i BCC, da dette vil være ekstraordinær arbejdsgang og denne pris vil typisk inkluderes i øvrig pris for prøvetagning og analyser til projektet.

Mulighed nr. 2: Brug af fiktivt CPR.-nr.  

I stedet for at bruge patientens/deltagerens eget cpr.nr. når der bestilles prøver i EPJ SYD, kan der oprettes et fiktivt cpr.nr., som kan bruges i stedet. På denne måde kommer der ingen resultater i Sundhed.dk på projektets deltagere.

Her er det dog utroligt vigtigt, at man i sine prøvebestillinger får angivet et Deltager ID i både en prompt og som en intern rekvisitionskommentar i bestillingen, så man kan skelne sine deltagere fra hinanden efterfølgende. Resultaterne vil kunne slås op i EPJ SYD under det fiktive cpr.nr.

APPFWU02V