Skip til primært indhold

Analyser

Værd at vide om analyser

Blodprøver og Biokemi tilbyder analyser til forskning, såfremt disse indgår i afdelingens udbud. Læs mere her om analyser.

Muligheder for Anonymisering/”blinding” af analyseresultater til Forskningsprojekter:

Normal vis, vil resultater på prøver bestilt i EPJ SYD, kunne ses i EPJ SYD og af patienterne på Sundhed.dk. Men i visse forskningsprojekter kan der være behov for, at skjule resultaterne enten for patienterne/deltagerne eller for lægerne i projekter. I visse tilfælde evt. begge dele. På nuværende tidspunkt findes der 2 muligheder for at blinde analyseresultater.

Mulighed nr. 1: Brug af fiktiv rekvirent

Når der oprettes en prøvebestilling i EPJ SYD, oprettes der egentlig en bestilling i Blodprøver og Biokemis laboratoriesystem BCC. BCC sender herefter svar på analyserne til EPJ SYD.

I BCC (ikke EPJ SYD) er det muligt, at oprette fiktive rekvirenter, som kan bruges i stedet for afdelingerne til at bestille prøver. Disse fiktive rekvirenter kan sættes op således, at alle svar går til en printer og printes ud som papirsvar. På denne måde, kommer der ingen svar i EPJ SYD eller på Sundhed.dk. Papirsvaret sendes efterfølgende med intern post til svarmodtageren.

(Hvis det ønskes, kan man undlade at printe svarene i det hele taget og efterfølgende, ved afslutning af projektet, bestille et resultatudtræk fra BCC. Der opkræves et gebyr pr. resultatudtræk.)

Ulempen ved denne løsninger er dog, at fiktive rekvirenter ikke kan bruges i EPJ SYD, og derfor vil forskerne heller ikke selv kunne bestille prøverne som normalt. I stedet for den normale prøvebestilling, så udfyldes der en seddel med navn og cpr.nr. på deltageren, samt oplysninger og projektet. Denne seddel udarbejdes og udleveres af Forskningsservice ved indgåelse af sådan en aftale. Der sættes cpr.nr. på blodprøveglassene i stedet for de normale stregkoder. Ved modtagelse af prøver og seddel, vil personale på Blodprøver og Biokemi oprette bestillingen i BCC. Der tages et gebyr pr. oprettelse i BCC, da dette vil være ekstraordinær arbejdsgang og denne pris vil typisk inkluderes i øvrig pris for prøvetagning og analyser til projektet.

Mulighed nr. 2: Brug af fiktivt CPR.-nr.  

I stedet for at bruge patientens/deltagerens eget cpr.nr. når der bestilles prøver i EPJ SYD, kan der oprettes et fiktivt cpr.nr., som kan bruges i stedet. På denne måde kommer der ingen resultater i Sundhed.dk på projektets deltagere.

Her er det dog utroligt vigtigt, at man i sine prøvebestillinger får angivet et Deltager ID i både en prompt og som en intern rekvisitionskommentar i bestillingen, så man kan skelne sine deltagere fra hinanden efterfølgende. Resultaterne vil kunne slås op i EPJ SYD under det fiktive cpr.nr.

APPFWU02V