Skip til primært indhold

Værd at vide

Generelle oplysninger, som henvisning og svar, faste og tørste, blodprøve, kontrast, kontrolskema før MR-Skanning, graviditet, tolk, ventetid, når noget går galt og SIG FREM vi vil gerne blive bedre.

Modtagelse af henvisning

Henvisningen bliver først set af en røntgenlæge. Det er røntgenlægens opgave at sikre, at vi har alle de informationer, der er nødvendige for at foretage den bedst mulige undersøgelse af dig.
Herefter bookes din undersøgelse i vores systemer. Vi sender dig et indkaldelsesbrev med oplysninger om mødetid, mødested og eventuelle forberedelser til undersøgelsen.

Ankomst til Radiologisk Afdeling

Når du ankommer skal du henvende dig i receptionen på Radiologisk Afdeling. Sekretæren i receptionen registrerer din ankomst og henviser dig til venteværelset.

Personalet, som skal lave undersøgelsen, henter dig i venteværelset når de er klar.

Efter undersøgelsen

Når undersøgelsen er færdig, vil røntgenbillederne blive set at en røntgenlæge.
Svaret bliver sendt den til den læge der har henvist dig. Har du ikke en aftale med lægen, er det en god ide selv at tage kontakt. 

Er du henvist fra en sygehusafdeling eller et ambulatorium, skal du have svaret der.

Før undersøgelsen

Forberedelse

Hvis din undersøgelse kræver forberedelse som f.eks. faste, udrensning eller blodprøve, vil det stå i indkaldelsesbrevet. Det er vigtigt for resultatet af undersøgelsen, at du følger anvisningerne.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. Se telefon og mailadresse i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe dit sundhedskort.

Besøget på Radiologisk Afdeling

Ankomst

Når du ankommer til afdelingen, skal du henvende dig i receptionen. Her skal du bruge dit sundhedskort for at registrere din ankomst.

Varighed af besøget på afdelingen

Der kan af og til opstå ventetid, enten pga. akutte patienter, apparaturnedbrud og lign.- eller det kan være planlagt i forbindelse med dit undersøgelsesforløb. Du er velkommen til at medbringe læsestof.

Værdigenstande

Det er en god ide at lade smykker og lignende blive derhjemme.

Undersøgelsen

Inden undersøgelsen går i gang, vil vi bede om dit personnummer og sikre, at henvisningen stemmer overens med det, du forventer, der skal undersøges. Herefter fortæller vi  hvordan undersøgelsen foregår. 

Efter undersøgelsen

Svar på undersøgelsen

Når undersøgelsen er færdig, vil billederne blive set af en røntgenlæge.
Svaret bliver sendt til den læge, der har henvist dig. Har du ikke en aftale med lægen, er det en god ide selv at tage kontakt. 

Er du henvist fra en sygehusafdeling eller et ambulatorium, skal du have svaret der.

Ved visse undersøgelser er det nødvendigt, at du er fastende i timerne inden undersøgelsen. Det vil sige, du hverken må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi 4 timer før undersøgelsen.

Det er vigtigt at overholde fasteperioden for at sikre en optimal undersøgelse. Rygning giver øget produktion af mavesaft mens tyggegummi kan give luft i maven, der kan forstyrre undersøgelsen. Tarmindhold kan give skygger på røntgenbillederne og dermed gøre det sværere at stille en optimal diagnose.

Får du lægeordineret medicin, skal det tages med så lidt vand som muligt.

Hvis du har en sygdom, hvor kost har en indvirkning, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, inden fasten påbegyndes.

Hvis du skal faste, vil det altid stå i dit indkaldelsesbrev.

Skal du have lavet en undersøgelse, hvor du skal have kontraststof, er det vigtigt for os at vide, hvordan dine nyrer fungerer. Du skal derfor have taget en blodprøve senest 2 dage før undersøgelsen, så vi kan nå at få svaret, inden du kommer til undersøgelsen.

Det er din henvisende læge eller afdeling, der skal sørge for blodprøven samt informere dig herom.

Du kan bestille tid til prøvetagning online på www.booking.rsyd.dk, når lægen har bestilt prøver.

Vejledning til online tidsbestilling.

Hvorfor bruger man kontraststoffer

For at opnå optimale billeder bruger vi til nogle undersøgelser kontraststof. Dette gør vi for at synliggøre strukturer, som ellers ikke kan ses på billederne.

Kontraststof og dine nyrer

Hvis du lider af en nyresygdom, skal den henvisende læge sørge for, at du får foretaget en blodprøve for at undersøge nyrefunktionen inden din undersøgelse.

Kontraststof og diabetes

Hvis du lider af diabetes og skal have kontraststof, er det vigtigt, at du inden undersøgelsen taler med den henvisende læge om eventuelle forholdsregler. Oplys altid personalet om din diabetes inden du modtager kontraststof.

Kontraststof og graviditet

Oplys altid om graviditet eller mulig graviditet til personalet, inden du modtager kontraststof.

De kontraststoffer man bruger i dag kan være

  • Jodholdigt kontraststof, som bruges ved røntgenundersøgelse af organer og blodka
  • Gadoliniumholdigt kontraststof, som bruges til MR undersøgelser
  • Bariumsulfat, som er et kontraststof, du skal drikke og som bruges ved røntgenundersøgelser af mavetarmkanal og spiserør
  • Sonovue, som er et kontraststof, som bruges ved Ultralydsundersøgelser 

Hvis du er gravid, eller der er mulighed for, at du er gravid, er det meget vigtigt, du fortæller det til personalet, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

Et foster er følsomt over for røntgenstråler, og derfor er vi særligt forsigtige med at undersøge gravide.

Det er ikke farligt at få undersøgt f.eks. håndled, men ved røntgenundersøgelser af områder, der ligger tæt på livmoderen, skal der tages specielle forholdsregler.

Er du i den fødedygtige alder (mellem 12 og 55 år), vil personalet rutinemæssigt spørge alle kvinder/piger, om de er gravide, eller om der er mulighed for det.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål.

 

Du kan finde flere informationer om røntgenstråler hos Statens Institut for Strålebeskyttelse på deres hjemmeside www.sis.dk

Hvis der er behov for en tolk, skal den læge eller afdeling, der henviser dig til os, gøre opmærksom på det i henvisningen. OUH benytter videotolkning, og der kan skaffes tolk til næsten alle sprog.

Radiologisk Afdeling planlægger undersøgelser og behandlinger nøje. Planlægningen betyder, at sygehusets ressourcer udnyttes effektivt og begrænser ventetider til de kortest mulige.

Man kan ikke forvente, at man kommer ind til undersøgelse i den rækkefølge, man ankommer til afdelingen, da der er megen forskel på, hvad man skal have undersøgt.

Personalet bestræber sig på, at der ingen ventetid er, men da der kommer akutte patienter til afdelingen, kan der forekomme forsinkelser. Vi håber, på din forståelse.

I tilfælde af længerevarende ventetid, f.eks. pga. tekniske fejl i vores røntgenapparater eller sygdom blandt personalet, vil du naturligvis få besked herom.

Indberetninger af ventetider til Sundhedsstyrelsen

På linje med landets øvrige sygehuse meddeler vi de aktuelle ventetider til Sundhedsministeriet. Det giver borgerne mulighed for at se ventelister og sygehusstatistik for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse.

Du kan finde oplysninger om afdelingens ventetider på Sundhedsdatastyrelsen under Mit Sygehusvalg

Det er sygehusafdelingernes skøn over den nuværende maksimale ventetid for patienter uden komplicerede forhold. 

En utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse, der er sket på sygehuset.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en hændelse, der ikke var planlagt, og som af en alle anden grund ikke gik som forventet. Mangler eller brister i sikkerheden førte således til, at en patient blev skadet eller var i risiko for at blive skadet.

Klik på linket for at oprette en utilsigtede hændelser.

Indberetning af patientklage

Hvis du ønsker og indberette en klage, så følg klagevejledning under Patientrettigheder.

Hvordan oplevede du dit besøg på afdelingen?

Du må meget gerne fortælle os, hvad der var skidt og hvad der var godt. Din mening og oplevelse som patient eller pårørende er værdifuld for os, og du kan bedst fortælle, hvordan det er at være patient. Dine erfaringer skal hjælpe med at udvikle kvaliteten, både af vores undersøgelser og i måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt.

Tag venligst et SIG FREM postkort ved receptionen på afdelingen og Skriv din mening.

Du er også meget velkommen til at skrive til afdelingens officielle postkasse sve.ra@rsyd.dk 

Hvis du har kommentarer, oplever fejl og mangler til vores hjemmeside, er du også velkommen til at skrive til os.

Kopier evt. adresselinjen fra browseren og sæt den ind i mailen.

APPFWU02V