Skip til primært indhold

Værd at vide

Generelle oplysninger, som henvisning og svar på undersøgelse, røntgen og graviditet, ventetid, når noget går galt og SIG FREM vi vil gerne blive bedre.

Modtagelse af henvisning

Henvisningen bliver først set af en røntgenlæge. Det er røntgenlægens opgave at sikre, at vi har alle de informationer, der er nødvendige for at foretage den bedst mulige undersøgelse af dig.
Herefter bookes din undersøgelse i vores systemer. Vi sender dig et indkaldelsesbrev med oplysninger om mødetid, mødested og eventuelle forberedelser til undersøgelsen.

Ankomst til Radiologisk Afdeling

Når du ankommer til Radiologisk Afdelingen beder vi dig tage plads i venteværelset. Personalet, som skal lave undersøgelsen, henter dig når de er klar.

Efter undersøgelsen

Når undersøgelsen er færdig, vil røntgenbillederne blive set at en røntgenlæge.
Svaret bliver sendt den til den læge der har henvist dig. Har du ikke en aftale med lægen, er det en god ide selv at tage kontakt. 

Er du henvist fra en sygehusafdeling eller et ambulatorium, skal du have svaret der.

Før undersøgelsen

Forberedelse

Hvis din undersøgelse kræver forberedelse som f.eks. faste, udrensning eller blodprøve, vil det stå i indkaldelsesbrevet. Det er vigtigt for resultatet af undersøgelsen, at du følger anvisningerne.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. Se telefon og mailadresse i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe dit sundhedskort.

Besøget på Radiologisk Afdeling

Ankomst

Når du ankommer til afdelingen, skal du henvende dig i receptionen. Her skal du bruge dit sundhedskort for at registrere din ankomst.

Varighed af besøget på afdelingen

Der kan af og til opstå ventetid, enten pga. akutte patienter, apparaturnedbrud og lign.- eller det kan være planlagt i forbindelse med dit undersøgelsesforløb. Du er velkommen til at medbringe læsestof.

Værdigenstande

Det er en god ide at lade smykker og lignende blive derhjemme.

Undersøgelsen

Inden undersøgelsen går i gang, vil vi bede om dit personnummer og sikre, at henvisningen stemmer overens med det, du forventer, der skal undersøges. Herefter fortæller vi  hvordan undersøgelsen foregår. 

Efter undersøgelsen

Svar på undersøgelsen

Når undersøgelsen er færdig, vil billederne blive set af en røntgenlæge.
Svaret bliver sendt til den læge, der har henvist dig. Har du ikke en aftale med lægen, er det en god ide selv at tage kontakt. 

Er du henvist fra en sygehusafdeling eller et ambulatorium, skal du have svaret der.

Hvis du er gravid, eller der er mulighed for, at du er gravid, er det meget vigtigt, du fortæller det til personalet, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

Et foster er følsomt over for røntgenstråler, og derfor er vi særligt forsigtige med at undersøge gravide.

Det er ikke farligt at få undersøgt f.eks. håndled, men ved røntgenundersøgelser af områder, der ligger tæt på livmoderen, skal der tages specielle forholdsregler.

Er du i den fødedygtige alder (mellem 12 og 55 år), vil personalet rutinemæssigt spørge alle kvinder/piger, om de er gravide, eller om der er mulighed for det.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål.

 

Du kan finde flere informationer om røntgenstråler hos Statens Institut for Strålebeskyttelse på deres hjemmeside www.sis.dk

Radiologisk Afdeling planlægger undersøgelser og behandlinger nøje. Planlægningen betyder, at sygehusets ressourcer udnyttes effektivt og begrænser ventetider til de kortest mulige.

Man kan ikke forvente, at man kommer ind til undersøgelse i den rækkefølge, man ankommer til afdelingen, da der er megen forskel på, hvad man skal have undersøgt.

Personalet bestræber sig på, at der ingen ventetid er, men da der kommer akutte patienter til afdelingen, kan der forekomme forsinkelser. Vi håber, på din forståelse.

I tilfælde af længerevarende ventetid, f.eks. pga. tekniske fejl i vores røntgenapparater eller sygdom blandt personalet, vil du naturligvis få besked herom.

Indberetninger af ventetider til Sundhedsstyrelsen

På linje med landets øvrige sygehuse meddeler vi de aktuelle ventetider til Sundhedsministeriet. Det giver borgerne mulighed for at se ventelister og sygehusstatistik for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse.

Du kan finde oplysninger om afdelingens ventetider på Sundhedsdatastyrelsen under Mit Sygehusvalg

Det er sygehusafdelingernes skøn over den nuværende maksimale ventetid for patienter uden komplicerede forhold. 

En utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse, der er sket på sygehuset.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en hændelse, der ikke var planlagt, og som af en alle anden grund ikke gik som forventet. Mangler eller brister i sikkerheden førte således til, at en patient blev skadet eller var i risiko for at blive skadet.

Klik på linket for at oprette en utilsigtede hændelser.

Indberetning af patientklage

Hvis du ønsker og indberette en klage, så følg klagevejledning under Patientrettigheder.

APPFWU02V