Skip til primært indhold

Lymfødem –et område hvor I kan blive klogere?

Kort nyhed fra Onkologisk Afdeling R

Lymfødem er lymfestase med ophobning af proteinrig interstitielvæske, som ikke kan passere over i venesystemet. Årsagen hertil er reduceret transportkapacitet eller øget væskeproduktion eller en kombination.

Lymfødembehandling tilbydes ambulant til patienter med vedvarende hævelsestilstande samt med symptomer som tyngde og træthed i ekstremitet/kropsdel med risiko for at udvikle lymfødem. Følgende nævnes som eksempel; Lymfødem på baggrund af kirurgi, onkologisk behandling, vaskulære malformationer, lipødem og primært lymfødem. 

Tidlig opsporing er vigtig for at kunne sætte ind med forebyggende tiltag eller behandling for at mindske de varige gener, som kan opstå i den involverede ekstremitet/kropsdel. At leve med lymfødem har indflydelse på fysisk og psykisk funktionsevne, og hvorledes man opretholder en så selvstændig tilværelse som muligt. Hovedparten af lymfødempatienter vil have behov for at benytte et kompressionshjælpemiddel resten af livet.

Patienter ses i Lymfødemambulatoriet til vurdering og behandling.

Der indledes med en grundig forundersøgelse, hvor de fleste også vil få udleveret standardkompression. Det efterfølgende lymfødembehandlingsforløb tilrettelægges individuelt. Mange vil gå i lymfødem-kontrolforløb med afprøvning og tilpasning af specialsyet kompression samt instruktion i selvdrænage. Nogle vil have behov for intensive behandlingsforløb, hvor der udføres manuel lymfedrænage, hudpleje og bandagering i en periode på 4-5 uger, efterflugt af tilpasning af specialsyet kompression.

Ætiologien til lymfødem skal udredes forud for lymfødembehandlingen, hvorfor vi tilskynder, at egen læge henviser til relevant udredning på en sygehusafdeling, som herefter kan videre henvise til Lymfødemambulatoriet under Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus. Lymfødem kan være tegn på recidiv af cancer, hvorfor tidligere cancer-patienter skal henvises til Onkologisk Afdeling mhp. udredning og viderehenvisning til Lymfødemambulatoriet. 

Mere information

Kontaktoplysninger

Onkologisk Afdeling R

Overterapeut og Lymfødemterapeut Sine Suneson
Mail: sine.suneson@rsyd.dk - Tlf.: 51800253.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

 

APPFWU01V