Skip til primært indhold

KMA: Påvisning af antistoffer mod Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila og Chlamydia pneumoniae flyttes til SSI.

Der er sjældent indikation for antistofbestemmelse for Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumonia eller Legionella pneumophila. Prøver vil efter d. 01.06.2022 blive videresendt til undersøgelse på SSI.

Hvis en mistanke om pneumoni med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae eller eventuelt Legionella pneumophila ønskes verificeret, sendes luftvejssekret til PCR undersøgelse på KMA OUH. Optimalt prøvemateriale er ekspektorat, svælgpodning kan anvendes, men har en lavere sensitivitet.

PCR-undersøgelserne rekvireres i KMA OUHs repertoire i WebReq, og prøven sendes med transportordningen til KMA OUH.

Der er meget få indikationer for at udføre antistofbestemmelse for disse bakterier. Antistofpåvisning er ofte negativ i den tidlige fase af infektionen og vil ofte være positiv i en periode efter overstået infektion, hvilket kan give anledning til falsk positive resultater.

Hvis der alligevel i enkelttilfælde findes indikation for antistofundersøgelse, kan undersøgelsen fortsat rekvireres i KMA OUHs repertoire i WebReq, og prøven sendes med transportordningen til KMA OUH. Undersøgelserne, der hidtil har været udført på KMA OUH, videresendes per 01.06.2022 fra KMA til SSI.

Kontaktoplysninger

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Afdelingslæge Nanna Skaarup Andersen
Mail: ode.kma@rsyd.dk   - Tlf.: 6541 4798.

Overlæge Thøger Gorm Jensen
Mail: ode.kma@rsyd.dk  - Tlf.: 6541 4798.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU01V