Skip til primært indhold

Fyraftensmøde med Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Fokus på samarbejdet omkring de komplicerede og sårbare diabetespatienter.

Kort nyhed fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

Patienter med diabetes har behov for regelmæssig screening for følgesygdomme (sammedagsscreening) og kan desuden have en række andre udfordringer. Patienter med flere samtidige kroniske sygdomme har typisk et komplekst forløb, der involverer flere forskellige dele af sundhedsvæsenet, og den demografiske udvikling fordrer et tættere samarbejde mellem almen praksis og sygehusene. Mellem sygehus og almen praksis er der snitflader, hvor et godt kendskab til hinandens verdener og opgaver er nødvendige. 

Her får du muligheden for at høre om SDCO´s tilbud til almen praksis om forskellige specialist konferencer mellem SDCO og speciallægen i almen medicin. Fokus vil være på faglig sparring, øget samarbejde og koordineret tværsektoriel indsats: a) PLO-Hotline, b) Sammedagskomplikationsscreening c) Multidiciplinær teamkonference d) Book en diabetessygeplejerske.

DATO: 9. april 2024

TID: 16:30 – 19:00

STED:  Kløvervænget 6, indgang 93, lokale 1 og 2

Hvem kan deltage: Læger og sygeplejersker fra almen praksis i OUH's optageområde.

Link til tilmelding: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=2dd59de8-0927-4e11-964c-24da9cfe716b&r=KursusValg.aspx?id=118092

Kontaktoplysninger

Steno Diabetes Center Odense

Overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard
Mail: Joergen.Hangaard@rsyd.dk  -  Tlf.: 6541 3422

Projektleder Ewa Romanczuk
Mail: Ewa.romanczuk@rsyd.dk  - Tlf.: 5164 2794 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU02V