Skip til primært indhold

Afd. X, KIA & BOB: Udreder du patienterne korrekt for myelomatose?

-

Oversigt over udredning af mulig myelomatose sygdom. Oversigten viser, hvrodan man ved påvist M-komponent eller kappa/lambda ratio mindre end 0,26 eller over 4,32 skal rette henvendelse til Hæmatologisk Afdeling på OUH.

Når du bruger Laboratorieprofilen ”M-komponent udredning” undgår du at overse patienter med myelomatose.

Myelomatose  er en proliferativ neoplastisk plasmacellesygdom med en incidens på ca. 400/år, heraf ca. 80/år med let-kæde myelomatose (Bence-Jones sygdom). Medianalder på diagnosetidspunktet er 70 år og de hyppigste kliniske og parakliniske fund er knoglesmerter, hypercalcæmi, anæmi og nyresvigt.

Ved mistanke om myelomatose skal patienten udredes for tilstedeværelse af en M-komponent. Det er essentielt, at dette foregår med undersøgelse af både M-komponent i serum og frie lette kæder (herunder kappa/lambda ratio) i serum. Den første analyse identificerer patienter med traditionel myelomatose og den anden analyse identificerer patienter med let-kæde myelomatose.

For at lette udredningen er der oprettet en Laboratorieprofil med navnet ”M-komponent udredning”. Denne indeholder analyserne

  • M-komponent i serum
    Analysenavn: M-komponent;P
  • Frie lette kæder i serum
    Analysenavn: Kappa/lambda kæde (Ig)(frit);P

Sammenholdt med kliniske og øvrige parakliniske fund bør videre udredning foretages ved (se også figur øverst)

  • Påvist M-komponent i serum

    og/eller
  • Kappa/lambda ratio uden for beslutningsgrænserne (0,26-4,32)

Kontaktoplysninger

Hæmatologisk Afdeling X

Overlæge, Ph.d. Charlotte Toftmann Hansen
Mail: charlotte.toftmann.hansen2@rsyd.dk - Tlf.: 3053 5733

Klinisk Immunologisk Afdeling

Ledende overlæge, ph.d.,Ulrik Sprogøe,  Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
Mail: ulrik.sprogoe@rsyd.dk - Tlf.: 6018 8170

Afsnitsleder, cand. scient, ph.d.Christian Nielsen
Mail: christian.nielsen@rsyd.dk - Tlf.: 6018 8922

Blodprøver og Biokemi

Ledende overlæge Jesper Farup Revsholm
Mail: jesper.farup.revsholm@rsyd.dk - Tlf.: 2323 7462

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU02V