Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling XX's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord på tlf. på 65 41 18 85 og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 23C, Indgang 60
5000 Odense C

66 11 33 33, lokalnummer 21 05.

Gennemvalg 65 41 21 05.

42 02 250

57 90 00 01 84 52 1

Ledende overlæge

 • Marianne Skytte Jakobsen

Allergologi og pulmonologi

 • Lone Agertoft
 • Susanne Halken
 • Josefine Gradman

Cardiologi

 • Anne Maria Herskind
 • Helle Andersen

Endokrinologi

 • Dorte Hansen
 • Henrik T. Christesen
 • Anders Jørgen Schou

Gastroenterologi

 • Rasmus Gaardskær Nielsen
 • Steffen Husby
 • Anders Linnemann

Infektion/immunologi

 • Niels Fisker
 • Ulla Hartling
 • Dorthe Grosen

Nefrologi

 • Mette Neland
 • Per Wittenhagen

Neonatologi

 • Anja Klamer
 • Christina Eckhardt
 • Gitte Zachariassen
 • Malene Nygaard Johansen
 • Henrik T. Christesen
 • Marianne Dahl
 • Peter Ehlert Nielsen
 • Rikke Ruager

Neuropædiatri

 • Lars Kjærsgaard Hansen
 • Lone Walentin Laulund
 • Maria Kibæk
 • Niels Illum

Onkologi

 • Peder Skov Wehner
 • Eckhard Schomerus
 • Michael Callesen
 • Mathias Rathe

Palliation

 • Martin Lehmann Boesen

Rheumatologi

 • Anne Estmann
 • Anders Jørgen Schou
 • Peter Toftedal

Socialpædiatri

 • Karin Lassen
 • Lone Marie Larsen

Dorthe Licht

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Afdelingen er fordelt på 6 H-sengeafsnit, et akut modtageafsnit og et ambulatorium for alle specialer samt almen pædiatri.

Modtager akutte og henviste børn og unge indtil 18 år inden for alle specialer.

Patienter indlægges via Børne- og Ungemodtagelsen, hvorfra barnet efter vurdering enten udskrives til hjemmet og videre behandling hos egen læge eller indlægges i det relevante H-afsnit afhængig af alder og lidelse.

Akutte indlæggelser udgør ca. 85 % af indlæggelserne.

Alle børn og unge vurderes før udskrivelsen af 1. reservelæge/speciallæge.

Afdelingen har hovedfunktion og regionsfunktion inden for alle pædiatriske fagområder. Endvidere højt specialiseret funktion for neonatologi, hæmatologi/onkologi, medfødte lidelser i mave-tarmkanalen, gastroenterologi/ernæring herunder behandling af refraktær spiseværing hos børn, hepatologi, endokrinologi, nefrologi, herunder svære nyresygdomme og nyretransplantationer hos børn, diagnostisk børnekardiologi, børneallergologi/lungesygdomme, neuropædiatri, socialpædiatri, herunder undersøgelser af børn mistænkt for vanrøgt/misrøgt.
Flere af de højt specialiserede funktioner varetages i samarbejde med det tilhørende voksenmedicinske/kirurgiske speciale.

På alle henvisninger ønsker vi følgende oplyst:

 • Nøjagtige persondata inklusive telefonnummer - både fastnet og mobilnummer (mors eller fars).
 • Hvis der er ønske om hurtig indkaldelse, bedes familiens arbejdstelefon angivet.
 • Tentativ diagnose.
 • Sufficient anamnese, som også angiver sværhedsgrad af sygdommen.
 • Fund ved objektiv undersøgelse.
 • Omfang og resultat af eventuelle forundersøgelser (gerne vedlagt som kopi).
 • Angivelse af acceptabel ventetid.
 • Angivelse af behov for tolkebistand samt angivelse af familiens sprog.

HC And – forberedelse for de yngste

HC And er små interaktive animationsforløb om diagnoser, undersøgelser, behandling og dagligdagen på hospitalet i øjenhøjde for børn mellem 3-7 år.

Vi opfordrer forældre til at bruge de små HC And-historier sammen med barnet i relation til og i takt med deres behov for information og forberedelse.

HC And er udviklet i et samarbejde mellem H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, indlagte børn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation.

HC And er gratis og kan ses eller hentes til tablets og smartphones på hcand.dk

APPFWU02V