Skip til primært indhold

Almen praksis

Farmakologis oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Farmakologi tilbyder faglig støtte til almen praksis

·        Lægemiddelinformationen modtager
henvendelser alle hverdage kl. 8-15.00 på telefon 20 22 88 55 
Skriftlig henvendelse på mail li@rsyd.dk

 

·        Telefarmakologisk ambulatorium modtager henvisninger via korrespondancemodul

Farmakologi
J.B. Winsløws vej 19, 2. sal
5000 Odense C

OUH Indgang 242

Telefon 20 22 88 55 

Nødtelefonnummer 22 36 22 75

420248

5790002517129

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Telefarmakologisk ambulatorium tilbyder medicingennemgang foretaget af en klinisk farmakolog med efterfølgende mulighed for virtuel konsultation, hvor foreslåede tiltag drøftes i fællesskab med patienten og den henvisende læge. Tilbuddet er rettet mod patienter, der får mere end 5 præparater, hvor den praktiserende læge ønsker klinisk farmakologisk sparring. Typisk handler henvisninger om:

Patienter med så lange medicinlister, at det er svært at få overblik over indikationer, bivirkninger og lægemiddelinteraktioner.
Patienter med en konkret problemstilling, hvor egen læge mistænker medicin som udløsende årsag.
Egen læge skal have ajourført Fælles Medicinkort i forbindelse med henvisningen.

Henvisninger modtages via korrespondancemodulet

 

Henvisningsfraser

•          Diagnose angives som ”Polyfarmaci”

•          Henvisningstekst skrives ”Telefarmakologisk Ambulatorium, OUH”

Lægemiddelinformationen tilbyder neutral og evidensbaseret rådgivning til sundhedsprofessionelle i forbindelse patientrelaterede problemstillinger der involverer anvendelse af lægemidler. Hyppigste forespørgsler handler om:

·        Graviditet, amning og lægemidler

·        Risikofaktorer

·        Polyfarmaci

·        Bivirkninger

·        Terapivalg

·        Interaktioner

Kontakt

Lægemiddelinformationen
henvendelser alle hverdage kl. 8-15.00 på telefon 20 22 88 55 
Skriftlig henvendelse på mail li@rsyd.dk

Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)

Afdelingen tilbyder lægefaglig tolkning af serumkoncentrationsmålinger af antidepressive- samt antipsykotiske lægemidler.

·        Bruges som status, ved bivirkninger eller manglende effekt

·        Tolkningen inkluderer forslag til fortsat behandling

·        Svares ud via BCC

Lægemiddelinformationen tilbyder rådgivning af almen praksis i forhold til COVID-19 vaccinationer og lægemidler til behandling af COVID-19.

·        Rådgivning i forhold til risikofaktorer

·        Håndtering af bivirkninger

·        Fortsat vaccinationsforløb

Rådgivning foregår i samarbejde med allergicenteret på OUH, der tager sig af de henvendelser som drejer sig om allergi eller allergiske reaktioner.

Kontakt:

Lægemiddelinformationen
henvendelser alle hverdage kl. 8-15.00 på telefon 20 22 88 55 
Skriftlig henvendelse på mail li@rsyd.dk

APPFWU02V