Skip til primært indhold

Cytostatika

Cytostatika

Cytostatika i de 5 første dage - Information til hjemmeplejen

Vejledning om, hvordan du håndterer direkte kontakt med patienter og sekreter

I de første 5 dage efter behandling med kemoterapi udskiller kroppen cytostatika fortrinsvis gennem:

  • Urin
  • Blod

Og i mindre omfang gennem: 

  • Opspyt
  • Afføring
  • Opkast
  • Sæd
  • Skedesekret
  • Og en smule gennem sved

Der er tale om så små mængder, at almindelig omgang og kontakt ikke indebærer nogen risiko for hverken
dig, pårørende eller andre. Patienten må også gerne få både håndtryk og knus.

God håndhygiejne er særlig vigtig under og i de første 5 dage efter afsluttet behandling - også hos
pårørende og andre, der færdes omkring patienten.

Gravide medarbejdere bør ikke deltage i arbejde, der erfaringsmæssigt kan bringe dem i kontakt
med sekreter. Det samme gælder gravide familiemedlemmer. Almindeligt samvær udgør dog ingen
risiko.

Brug handsker ved kontakt med sekreter!

Som ansat i sundhedsvæsnet risikerer du i løbet af dit arbejdsliv gentagne gange at komme i kontakt med
forskellige stoffer.
Derfor anbefaler vi dig at bruge handsker testet over for cytostatika samt éngangsforklæde, hvis en
arbejdsopgave indebærer en risiko for, at du kommer i direkte kontakt med sekreter fra patienten.

Handsker af nitril - til dagligt brug

Nitrilhandsken skal være testet over for forskellige cytostatika. På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus bruger vi i øjeblikket Hospicare nitrilhandsker blå, der opfylder kravene i forhold til
cytostatika.
Læs evt. www.handskeguiden.dk

Giver du hudpleje eller massage, bør du bære nitrilhandsker (testet over for cytostatika) og skifte dem hver halve time. Kasser brugte og utætte handsker.

Testet steril handske

Ved sterilt arbejde skal du bruge en steril handske, som er testet over for cytostatika. På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus bruger vi Gammex PF (latex) eller Dermapren Ultra (neopren).

Får du sekreter på huden

Skyl med rigeligt vand og vask efter med vand og sæbe.

Får du sekretstænk i øjnene

Skyl med vand eller fysiologisk saltvand i 15 minutter. Kontakt en øjenlæge.
Du bør anmelde uheldet som en arbejdsulykke.

Efter medicinhåndtering

Vask altid hænder, hvis du har været i berøring med cytostatika-tabletter.

Spildte sekreter

Tør op med køkkenrulle eller engangsklude, og læg dem herefter i en separat pose. Posen kasseres i
den almindelige affaldsbeholder. Rengør herefter med vand og sæbe.

Spild på tøj og sengetøj

Vask det som vanligt i vaskemaskine. Tøj må ikke vaskes i hånden. Snavset, vådt vasketøj opbevares i tæt lukket plastpose indtil det skal vaskes.

APPFWU01V