Skip til primært indhold

Klinisk sygepleje

Sygeplejen tager udgangspunkt i inddragelse af den enkelte patient

Syn på sygepleje i afdeling T

Sygeplejen tager udgangspunkt i inddragelse af den enkelte patient og udøves ud fra et helhedssyn, hvor omsorg er en forudsætning for at yde god sygepleje

Pleje og omsorg skal bygge på respekt og medmenneskelighed for den enkelte patient, herunder at der tages hensyn til patientens integritet.

Omsorg er et kerneelement i sygeplejen og udføres, om muligt, i dialog og samarbejde med patienten

Det indebærer, at sygeplejen udføres på en måde så:

 • den enkelte patient føler sig set og talt med
 • den enkelte patient får lov til at udtrykke sig
 • den enkelte patients mening respekteres

Der ydes respekt og omsorg for patientens pårørende og de medinddrages i sygeplejen under hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret

Sygeplejen udøves af et professionelt personale, der drager omsorg for patienten og tager ansvar for patienten, hvor han/hun ikke selv er i stand til det

Det indebærer, at:

sygeplejepersonalet løbende tilpasser sygeplejen i forhold til den enkelte patients ressourcer og behov
sygeplejepersonalet fagligt vurderer, hvordan patienten bedst inddrages aktivt i pleje og behandling

Der bør ydes en målrettet sygepleje ud fra et helhedssyn, så patienten oplever sammenhæng og kontinuitet i indlæggelsesforløbet

Det indebærer, at sygeplejen tilrettelægges på en måde så:

-     den enkelte patient har færrest mulige antal personalekontakter

-     den enkelte patient oplever, at personalet kender ham og hans specielle situation

Den teknisk/instrumentelle og praktiske del af sygeplejen skal udføres på et fagligt højt niveau, der løbende tilpasses fagets og samfundets udvikling

Det indebærer, at:

 • sygeplejepersonalet er omstillingsparate og modtagelige overfor nye ideer og udvikling af faget, herunder anvender evidensbaseret viden, hvor er det muligt
 • sygeplejepersonalet udveksler erfaringer, lærer af hinanden og er åbne for andres forskellige faglige færdigheder

Strategi for Sygepleje i afdeling T, 2020 - 2023 indeholder følgende:

Klinisk sygepleje:

 •           Tættere på patienten
 •           Styrkelse af samarbejdet med patienter og pårørende
 •           Styrkelse af samarbejdet på tværs
 •           Kliniknær innovation og brug af teknologi

Uddannelse og strategisk kompetenceudvikling:

 •           Præ-graduat uddannelse
 •           Post-graduat uddannelse

Udvikling og implementering:

 •           Udvikling af sygepleje og evidensbaseret klinisk praksis

Videndeling og proaktivt samarbejde på tværs

 •           Fælles sprog for kliniknær udvikling og implementering         
 •           Ledelsesforankring af strategiens implementering   

Postgraduat uddannelsesaktivitet

I afdeling T prioriteres læring og udvikling på alle niveauer. Det betyder, at der tilbydes:

 • Uddannelsesprogram for nyansatte
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Kursus for erfarne sygeplejersker (holdes 1 gang årligt for hver sektion, hjerte-, lunge- og karkirurgi)

 

Afdelingen har derudover ansat kliniske sygeplejespecialister i sengeafsnit og har, sammen med afdeling B, en forsker med sygeplejefaglig baggrund ansat i Post.doc.forløb.

APPFWU02V