Skip til primært indhold

Opgaveportefølje

Grundlag for KCR´s opgaveløsning

Baggrund

Til at beskrive KCR´s opgaveportefølje har hovedspor ”KCR”, vedr. omstrukturering af rehabiliteringen på OUH, nedsat to arbejdsgrupper. Grupperne er præsenteret nederst i dokumentet.
Opgaveporteføljen er beskrevet med afsæt i ”sommerhatten” fig. 1.
Forskning er ikke berørt i denne beskrivelse.
Opgaven er løst med afsæt i OUH´s kodeks ”Patienten først”, ”Højeste faglighed”, ”Helhed og ansvar” med den hensigt, i samarbejde med de terapeutansvarlige afdelinger, at sikre, at indlagte og ambulante patienter på OUH får ergo- og fysioterapeutisk behandling af høj faglig kvalitet og på højeste evidensniveau på tværs af terapeutansvarlige afdelinger.
Dette dokument afspejler en bruttoliste for opgaver som KCR løser, så kompetencerne og et højt fagligt niveau i de fysio- og ergoterapeutiske områder opretholdes og fortsat udvikles. Derudover beskriver dokumentet de opgaver, som beslutningsmaterialet vedr. omstruktureringen af rehabiliteringen på OUH, ønsker afsæt i: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, udbredelse af den rehabiliterende tilgang. Hertil er tilføjet brugerinvolvering og sikring af karriereveje for ergo- og fysioterapeuter.
KCR modtager gerne henvendelser ift. opgaver, der ligger uden for den beskrevne ramme. Henvendelser vil blive vurderet i KCR, og hvor det er relevant, etableres samarbejde.

KCR:

 • Sikrer tværgående ergo- og fysioterapeutiske interventioner på ensartet, højt fagligt og evidensbaseret niveau.
 • Sikrer, at interventioner med generisk potentiale, ”opdaget” i lokale projekter, udrulles til andre afdelinger.
 • Sparrer akademisk og fagligt med kliniske udviklingsterapeuter om lokale projekter.
 • Bidrager til sikring af, at der arbejdes på tværs af terapeutansvarlige afdelinger ved fælles klinisk problematik.
 • Udbreder viden og erfaringer til Region Syddanmarks fysio- og ergoterapiafdelinger fra det ergo- og fysioterapeutiske område på OUH samt formidler viden og erfaringer fra disse til de kliniske afdelinger på OUH.
 • Sikrer implementering af regionale projekter og retningslinjer på OUH.
 • Sikrer, at høringssvar, viden og erfaringer med afsæt i det terapeutfagligtråd kommer til rette fysio- og ergoterapeuter og terapeutansvarlige afdelinger.
 • Sikrer, at problematikker opstået i sundhedsaftale-stoffet bliver løst/implementeret.
 • Bidrager til håndtering af infonet.

KCR:

 • Arrangerer kurser, hvor den terapeutansvarlige afdeling efterspørger det.
 • Arrangerer og udbyder kompetenceudvikling ift. tværgående faglighed i form af kurser, temadage etc. for OUH og andre interesserede.
 • Driver projekter, der sikrer kompetenceudvikling.
 • Sikrer, i samarbejde med eksperter i faglige fora, at nye kompetencer udgående fra faglige tværgående fora udbredes til relevant sundhedsfagligt personale.
 • Sikrer og sparrer vedr. certificering af fysio- og ergoterapeuter.
 • Sikrer, at de terapeutansvarlige afdelinger får godkendte specialister inden for fysio- og ergoterapi.
 • Sparrer med kliniske udviklingsterapeuter vedr. personlige kompetenceudviklingsmuligheder - herunder karrieremuligheder.

KCR:

 • Bidrager med at undersøge om områder kan flyttes, herunder om det giver mening at flytte det:
  • Fordele/ulemper ved udflytning.
  • Litteratursøgning på området.
  • Undersøger hvordan andre gør.
  • Arrangerer studiebesøg.
  • Etablerer kontakt på tværs - arrangerer møder med kommuner.
  • Udarbejder sagsfremstillinger til SOF.
 • Driver udflytningsprocessen.

KCR:

 • Skaber rum før øget brugerinvolvering i diverse projekter, implementeringer etc.
 • Arrangerer temadage.
 • Arrangerer workshops ift. inddragelse og implementering af digitale løsninger.
 • Sikrer brugerinddragelse inden for det fysio- og ergoterapeutiske felt.

KCR:

 • Bidrager med et forsknings- og udviklingsmiljø indenfor fysio- og ergoterapi.
 • Sparrer og vejleder vedr. karrieremuligheder i det terapeutfaglige felt.
 • Etablerer bro mellem udvikling i klinikken, udvikling i KCR og forskning.
 • Sikrer og sparrer vedr. certificering af fysio- og ergoterapeuter.
 • Sikrer, at de terapeutansvarlige afdelinger får godkendte specialister inden for fysio- og ergoterapi.
 • Sparrer med kliniske udviklingsterapeuter vedr. personlige kompetenceudviklingsmuligheder - herunder karrieremuligheder.

KCR:

 • Etablerer og afholder kurser for OUH-ansatte og andre interesserede.
 • Arrangerer temadage, undervisning etc.
 • Arrangerer læringsmiljøer for implementering af fx den rehabiliterende tilgang.

KCR:

 • Udarbejder, sammen med de kliniske undervisere, årsrapport på baggrund af de studerendes evaluering af forløb.
 • Deltager i samarbejdsmøder med UCL.
 • Indgår kontrakter med UCL og, i samarbejde med kliniske undervisere, ajourføre og indsende praktikstedsbeskrivelser.
 • Koordinerer og planlægger, i samarbejde med de kliniske afdelinger og KLU, fælles læringsaktiviteter for de studerende.
 • Afholder samarbejdsmøder med de kliniske undervisere og deres terapeutansvarlige afdelinger.
 • Afholder møde mellem forskere, kliniske udviklingsterapeuter, udviklingsterapeuter fra KCR og kliniske undervisere.
 • Bidrager til sikring af, at alle kliniske undervisere har en kandidatuddannelse.
 • Opretter og fordeler studerende til de kliniske undervisere.
 • Formidler relevant information vedr. klinisk undervisning til alle kliniske afdelinger.

 

KCR:

 • Driver kulturændring for hele OUH i samarbejde med:
  • Kliniske udviklingsterapeuter - til sikring af involvering og implementering.
  • Afdelingsledelser – til sikring af involvering og implementering.
 • Driver implementeringen af den rehabiliterende tilgang og vedligeholder efter implementering.
  • Arrangerer undervisning, temadage, simulation etc.
 • Binder sektorerne sammen ift. den rehabiliterende tilgang.
APPFWU01V