Skip til primært indhold

Line Elberg Lorenzen

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH

The journey from early pregnancy to postpartum among women with type 2-diabetes – A study based on triangulated methodology (The TRIP Study)

Antallet af kvinder i den fødedygtige alder, som har type 2-diabetes (T2D) stiger, og der vil derfor være flere kvinder med T2D, som bliver gravide i fremtiden. Disse kvinder og deres spædbørn risikerer alvorlige fysiske og psykiske komplikationer, hvis ikke mors diabetes er velbehandlet. De fysiske komplikationer kan bl.a. være for tidlig fødsel og misdannelser hos barnet. Samtidig har disse kvinder også større risiko for mentale komplikationer sammenlignet med kvinder uden diabetes. Et studie viser, at op mod 40 % af gravide kvinder med T2D oplever depression eller angst.

Behandlingen under graviditeten hos disse kvinder er en specialistopgave, som bl.a. varetages på Odense Universitetshospital. Kvinderne følges tæt med diabetes- og graviditetskontrol, hvor mange af dem starter i insulinbehandling og skal måle deres blodsukker flere gange dagligt, samt omlægge deres livsstil i forhold til kost og motion. Den tætte diabeteskontrol stopper umiddelbart efter fødslen, hvor behandlingen overgår til kvindernes egen praktiserende læge.

Afklaring af hvilke behov gravide med type 2-diabetes har

Overgangen til at blive mor samtidig med at have T2D kan være en udfordrende tid, hvor den tætte diabeteskontrol og frygten for komplikationer kan overskygge glæden over at være gravid. Samtidig er tiden efter fødslen en tid, hvor kvinderne skal tilpasse et liv med diabetes samtidig med at have et nyfødt barn, som kræver deres fulde opmærksomhed. Der er sparsom national og international forskning og viden på området om den mentale sundhed og kvaliteten af den hjælp som tilbydes til gravide kvinder med T2D. Derfor er dette projekt vigtigt, fordi det bl.a. kan være med til at afklare, hvilke specifikke behov disse kvinder har i overgangen til moderrollen, så de kan få den rette hjælp.

Samarbejde mellem OUH og SDCO

Projektet vil være i samarbejde med Odense Universitetshospital og Steno Diabetes Center Odense. Desuden kobler det sig til et stort nationalt studie om kvinder med diabetes før graviditeten, der er støttet
af Novo Nordisk Fonden. SDCO er vært for hovedstudiet og har herudover specifikt fokus på forskningsområdet mental helbred.

Metode

Projektet anvender interviews, spørgeskemaer og brugerinddragende workshops. Det er inddelt i tre delundersøgelser.

Interviews

Den første delundersøgelse består af individuelle interviews med 15 gravide kvinder med T2D. Disse kvinder vil blive interviewet i alt 3 gange; tidligt i deres graviditet, sent i graviditet og en gang efter de har født. Interviewene vil fokusere på deres fysiske og psykiske velbefindende, livskvalitet og hvordan de oplever at håndtere deres diabetes.

Spørgeskemaundersøgelse

Anden delundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, som sendes til 200 kvinder med T2D. Kvinderne vil udfylde spørgeskemaet 2 gange svarende til graviditetsuge 28-30 og igen 2-4 måneder efter fødslen. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder testede og validerede spørgeskemaer, som anvendes i national og international forskning. Kvindernes svar vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe fra et andet studie med kvinder, som ikke har diabetes, men som har besvaret de samme spørgsmål på samme tidspunkt i graviditeten og efter fødslen. På den måde kan det afklares, om kvinderne med T2D er særligt udfordret.

Workshops

Den tredje delundersøgelse bygger på et brugerinddragende design til udvikling af nye interventioner gennem workshops. Ti kvinder med T2D vil i samarbejde med 5 sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, jordemødre mm.) udvikle og designe en intervention, f.eks. en applikation eller andet, som kan støtte og hjælpe kvinderne i deres overgang til at blive mor. Resultaterne fra 1. og 2. delundersøgelse vil blive inddraget i dette arbejde. Interventionen skal skabe værdi for kvinderne, og vil derfor bygge på deres ønsker og behov. Den nye intervention vil blive testet i et efterfølgende randomiseret kontrolleret forsøg i et nyt forskningsstudie.

Forbedring af støtte til gravide med type 2-diabetes

Projektet har betydning for klinisk praksis både nationalt og internationalt, fordi det vil bidrage med vigtig og ny viden. For disse kvinder er perioden under graviditeten og efter fødslen en kort, men særdeles vigtig periode i deres og barnets liv. Ved at få viden om og kendskab til denne periode, vil det medføre en større forståelse af deres specifikke fysiske og mentale behov. Det kan bidrage til fremtidig udvikling og eventuelt forbedring af kvaliteten af den støtte og hjælp, som kvinderne får. Desuden har det også et langsigtet perspektiv på tværs af generationer, da kvindernes sundhed i forbindelse med graviditeten og efter fødslen påvirker deres barns fremtidige sundhed og liv. 

APPFWU01V