Skip til primært indhold

Nicolaj Bruun Brandt

Endokrinologisk Afdeling M

Pregnancy loss: the possible link to selenium status, polycystic ovary syndrome and uterine malformations.

Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor gravide kvinder taber raske fostre.

Graviditetstab sker i en ud af fire graviditeter svarende til 20.000 tab årligt i Danmark og er forbundet med øget risiko for depression og angst hos parret. Af de tabte fostre har 60 % forkert antal kromosomer, mens de resterende 40 % har korrekt antal kromosomer og kan dermed potentielt betragtes som raske. Tab af raske fostre ses hyppigere hos kvinder med tilbagevendende graviditetstab, hvilket tyder på, at årsagen til tabet i højere grad skal findes hos kvinden end hos fostret.

Projektet undersøger kvinder, der har oplevet mindst et graviditetstab fra gynækologiske afdelinger på Odense Universitets Hospital og hospitaler i Region Hovedstaden. Projektet er del af det nationale projekt ”Copenhagen Odense Pregnancy Loss”, der vil afdække mekanismer bag graviditetstab. Alle kvinder i projektet har fået analyseret, hvorvidt de aborterede fostre var raske eller syge.

Projektet vil belyse følgende tre mulige årsager til graviditetstab:

  1. Livmoderanomalier er hyppigere hos kvinder med gentagne graviditetstab (13-15%) end hos kvinder i den generelle befolkning (5,5%). Livmoderanomalier kan opdeles i medfødte anomalier (opdelt eller med skillevæg) og tilegnede anomalier (muskelknuder, polypper, arvæv og infiltrerende livmoderslimhinde i livmoderen), hvoraf betydningen af den enkelte anomali for den enkelte kvindes risiko for graviditetstab endnu er uklar. I klinisk praksis kan operation af anomalierne være nødvendig, dog er evidensen på området svag, hvorfor der er brug for flere studier på området. Ved at se på tab af raske fostre kan det yderligere sandsynliggøres, at en given anomali indvirker på risiko for at tabe en graviditet.
  2. Selen er et næringsstof, der findes i fuldkorn, mejeriprodukter og kød. Selen er afgørende for funktionen af skjoldbruskkirtlens hormonproduktion. Selenmangel er forbundet med øget risiko for betændelse af skjoldbruskkirtlen. Selentilskud kan mindske betændelsesniveauet ved at sænke stoffet TPOab og dermed potentielt forhindre betændelse af skjoldbruskkirtlen. Sygdom i skjoldbruskkirtlen påvirker op til hver sjette danske kvinde og er forbundet med øget risiko for graviditetstab uanset niveauet af stofskiftehormoner. Vi vil undersøge, om selen er lavere hos kvinder med gentagne graviditetstab sammenlignet med kvinder med levedygtige graviditeter. Hermed sammenlignes en høj risiko gruppe og en lav risiko gruppe for graviditetstab for sammenhæng imellem selen, sygdom i skjoldbruskkirtlen og graviditetstab.
  3. Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) findes hos ca. 16% af kvinder og er dermed den hyppigste hormonelle sygdom hos fertile kvinder. PCOS er kendetegnet ved forhøjet mandligt kønshormon/mandligt behåringsmønster, uregelmæssig menstruation og æggestokke med mange æggeblærer og kan på den baggrund opdeles i fire undertyper. Cirka halvdelen af kvinder med PCOS er overvægtige, og overvægt er forbundet med øget risiko for graviditetstab, men de fleste studier, der vurderer risikoen for graviditetstab hos kvinder med PCOS, inkluderede for størstedelen også overvægtige individer, hvilket giver risiko for fejlfortolkning. Der findes ikke studier, der vurderer om bestemte PCOS-undertyper har højere risiko for tab.

Projektets kliniske tilknytning

Der tages blodprøver (kromosomanalyse af fostret gennem kvindens blod, kønshormoner, stofskiftehormoner og langtidsblodsukker). Fostervæv opsamles for at sikre fosterets kromosomsvar via genanalyse. Der udsendes spørgeskema for reproduktionshistorik. Kvinden inviteres til opfølgning og svar på blodprøverne og en 3D ultralydsskanning for at diagnosticere livmoderanomalier.

I nogle tilfælde vil udredningen kunne forbedre chancen for at beholde næste graviditet for  kvinden. I alle tilfælde vil kvinderne bidrage til forskning indenfor graviditetstab og på den måde være med til forhåbentlig at forebygge fremtidige tab af raske fostre.

APPFWU02V