Skip til primært indhold

Undren i praksis førte til ny opfindelse

Tre studerende har opfundet hjælpemiddel til ultralydsundersøgelse af hjertet, og stor bevilling baner vejen for forskning og videreudvikling.

I sin tid som forskningsstuderende på Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH, bemærkede Kristian Bach Laursen, at hjertelægerne havde en arm i underskud ved ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret (transesofageal ekkokardiografi), når de skulle undersøge og behandle utætte hjerteklapper.

Kristian Bach Laursen fortæller: ”I dag er praksis, at lægen har en hånd på computeren, en hånd til at placere ultralydsproben i spiserøret og en hånd til at styre ultralydsprobens hoved. Og der har de fleste jo en hånd for lidt”.

Derfor sendte han en beskrivelse af problematikken til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og efterlyste medstuderende, der kunne bruge casen i et projekt. Her fik han kontakt til Ajithan Christian og Jeppe Olesen, der begge læste velfærdsteknologi. De to ingeniørstuderende fik lov at komme helt tæt på de kliniske situationer på afdelingen, hvor de kunne observere forhold og arbejdsgange, og de interviewede det sundhedsprofessionelle personale.

Den viden brugte de i udviklingen af et device, som kan fastholde proben, selvom spiserøret forsøger at skubbe den væk – uden at forstyrre optagelsen af ultralydsbillederne. ”Vores opfindelse skal erstatte den tredje hånd, forbedre arbejdsgangen og stabilisere proben, så man kan tage bedre billeder,” forklarer Kristian Bach Laursen. Han forventer, at opfindelsen vil forkorte operationstiden, forbedre billedkvaliteten og begrænse frustration hos personalet.

EchoVice prototype

EchoVice prototype

Tina Poulsen, cheflæge på Kardiologisk Afdeling B på Odense Universitetshospital, er glad for at have fået nye øjne på arbejdet: ”Det har været enormt givende med den her tværfaglige indsats, hvor helt nye øjne bidrager med nye ideer og muligheder, som vi ikke selv ville have fundet på. Der er blevet lagt et stort arbejde i projektet indtil nu, og jeg glæder mig til at følge den videre udvikling og ikke mindst til at tage det færdige produkt i brug”.

Udviklingen fortsætter

Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på OUH, er også begejstret for innovationsiveren hos de studerende: ”Det her med at sætte spørgsmålstegn ved plejer er en rigtig vigtig kvalitet, for at vi bliver ved med at udvikle og innovere, så vi skal endelig bakke op om de undrende spørgsmål – uanset hvor de kommer fra. Det varmer også at høre, hvordan de studerende er blevet tage godt imod på afdelingen, så de har kunnet undersøge og afprøve. Og ikke mindst, at de nu har modtaget en bevilling til at arbejde videre med deres opfindelse, så den i fremtiden kan komme til gavn i klinisk praksis. Det kan de godt være stolte af”.

Selvom Kristian Bach Laursen i dag er læge og forskningsassistent på hhv. Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH Svendborg og Kardiologisk Forskningsenhed på Hjertemedicinsk Afdeling, OUH, fortsætter samarbejdet om at færdiggøre produktet, som de har døbt EchoVice.

De tre innovative ildsjæle er allerede godt på vej mod at få patent på deres opfindelse, og de har modtaget en bevilling på 500.000 fra Beta.Health til videreudvikling og validering af EchoVice, så produktet kan komme nærmere en CE-mærkning og godkendelse til brug i klinisk praksis. Kristian Bach Laursen håber at EchoVice vil være i klinisk brug om 2-3 år.

Jeppe Olesen, Kristian Bach Laursen og Ajithan Christian

De tre opfindere bag EchoVice: Jeppe Olesen, Kristian Bach Laursen og Ajithan Christian

APPFWU02V