Skip til primært indhold

Patienter med immuntrombytopeni har større risiko for at dø

Ny forskning fra OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet viser, at patienter, som lider af den sjældne autoimmune blodsygdom primær og sekundær immuntrombytopeni (ITP), har større risiko for at dø, men at prognosen heldigvis ser ud til at bedres over tid.

Med en hyppighed på ca. 3 ud af 100.000 voksne er ITP en sjælden autoimmun blodsygdom, hvor immunforsvaret angriber blodpladerne. Af den grund bliver blodpladetallet lavt, og risikoen for blødninger stiger. Behandlingen stiler mod at hæve blodpladetallet ved brug af lægemidler, der dæmper immunforsvaret eller stimulerer dannelsen af blodplader. Selvom sygdommen sjældent medfører alvorlige blødninger, har tidligere studier vist en overdødelighed for patienter med ITP. Men viden om overlevelse, dødsårsager og ledsagesygdomme på lang sigt og i nyere tid manglede.

Derfor besluttede en gruppe af forskere fra forskningsenhederne på Hæmatologisk Afdeling, OUH og Sygehusapotek Fyn (SAF), OUH i 2020 sig for at undersøge overlevelse samt forekomsten af ledsagesygdomme og dødsårsager for patienter med ITP over tid.
 
Professor Henrik Frederiksen fortæller her kort om studiet; -Vi studerede i alt 1.800 patienter med ITP med mindst 12 måneders varighed og benyttede de danske sundhedsregistre i perioden 1980-2016, hvorefter vi inddelte patienter efter, om de havde primær eller sekundær ITP. Vi fandt ud af, at 60% af ITP patienterne var kvinder, og at gennemsnitsalderen for ITP patienten var 59 år. Patienterne blev herefter sammenlignet med 75.000 matchende individer fra baggrundsbefolkningen for at se, om ITP patienterne skilte sig ud fra den øvrige del af befolkningen.

De overordnede konklusioner på undersøgelsen var, at patienter med både primær og sekundær ITP har reduceret langtidsoverlevelse svarende til en reduktion på op til 5 år (primær) og 11 år (sekundær), samt at risikoen for død er øget med 1,8 (primær) og 3,6 (sekundær) gange. Overdødeligheden skyldtes især blødninger, blodkræft eller infektion. Dette tyder på, at både sygdommen og dens behandling medfører en overdødelighed. Men undersøgelsen viste også, at prognosen over tid forbedredes både for patienter med primær og sekundær ITP, men i samme takt som baggrundsbefolkningen.
 
Link til artiklen som er Full Open Access .

Du kan også læse mere om symptomerne på primær immuntrombocytopeni her . 

APPFWU02V