Skip til primært indhold

OUH's Frie midler 2022

OUH's Frie midler 2022 er netop blevet uddelt. Se hvem der har fået bevillinger her.

Kan robotassisteret træning til ældre patienter under indlæggelse på sygehuset forhindre funktionstab og forbedre livskvaliteten? Og kan træningen være med til nedsætte behovet for kommunal hjælp efter udskrivelsen samt forebygge genindlæggelser? Det vil professor og forskningsleder Jesper Ryg fra OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitets forskningsenhed på Geriatrisk Afdeling G undersøge i et lodtrækningsstudie med en ny bevilling fra OUH’s Frie midler.

Ældre akut syge patienter er ofte afkræftede med manglende overskud til at træne under en hospitalsindlæggelse. Med robotten kan forskerne træne patienternes benmuskler, mens de forbliver liggende i sengen. Et pilotstudie med ældre patienter har vist, at det har en stor værdi, og patienterne giver udtryk for stor tilfredshed med træningen; -Jeg kunne godt lide det. Det var rart at benene blev trænet, når jeg bare ligger her. En anden patient har desuden udtalt -Jeg var meget glad for det. Jeg kan varmt anbefale det.

Ud over forskerne på Geriatrisk Afdeling G er der blevet uddelt midler til 26 øvrige forskningsprojekter fordelt på OUH afdelinger. Interesseret i at se listen over de øvrige spændende forskningsprojekter, kan du finde den samlede bevillingsliste her.
 
Er du i stedet interesseret i at læse mere om pilotprojektet med robotassisteret træning af de ældre patienter, kan du finde den her.

APPFWU02V