Skip til primært indhold

Kan blodpropper i øjets nethinde forudsige risikoen for at udvikle demens?

Det skal medicinstuderende Anna Rebien Clausen undersøge i sit prægraduat forskningsprojekt ved Øjenafdeling E på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus under vejledning af Professor Jakob Grauslund.

Kan blodpropper i øjets nethinde forudsige risikoen for at udvikle demens?

Øjet er det eneste sted i kroppen, hvor det er muligt at iagttage blodkarrene i kroppen direkte. Som en fremskudt del af hjernen er øjet også et vindue til hjernen. Man ved, at demens-patienter har svækkede blodkar i hjernen. Derfor er det vigtigt at undersøge, om patienter med blodpropper på nethinden har øget risiko for at udvikle demens. 

I Danmark har vi unikke sundhedsregistre, som muliggør undersøgelse af en hel befolkning. Derfor vil studiet blive det største af sin art i verden.

Projektet strækker sig over et år og finansieres af VELUX FONDEN. Fonden er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

En stor tak skal lyde til VELUX FONDEN for bevillingen!

Er du yderligere interesseret, kan du læse meget mere om VELUX FONDEN her; https://veluxfoundations.dk/da eller læse mere om, hvad der forskes i af andre øjensygdomme på Øjenafdelingen her.

APPFWU01V