Skip til primært indhold

ICD patienter med depression og angst skal monitoreres mere end øvrige ICD patienter i følge forskere

Depression og angst er naturlige følelser for de patienter, som pga. alvorlige hjerterytmeforstyrrelser får indopereret en ICD (implanterbar cardioverter defibrillators) for at sikre en stabil hjerterytme. Men et dansk studie – DEFIB-WOMEN - som udover OUH også inkluderer universitetshospitaler; Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Gentofte Universitetshospital, viser nu, at der bør være fokus på de patienter, som har depression og angst før implanteringen af ICD.

Professor Susanne S. Pedersen og overlæge Jens Brock Johansen fra forskningsenheden på Hjertemedicinsk Afdeling B på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og SDU Lifelong Learning fortæller, at de fleste ICD patienter oplever en forbedring af deres mentale sundhed – især ift. angst og depression – 24 måneder efter implantationen. Dog oplever helt op til 52% en forværring af deres mentale sundhed, som især ses i de patienter, som allerede havde en høj score på angst og depression ved implantationstidspunktet.

Og ifølge hollandske studier er det ikke helt uden risiko, hvis der ikke bliver gjort noget for disse ICD patienter, da depression ifølge de hollandske forskere kan føre til ringere overlevelsesmuligheder. Derfor mener Susanne S. Pedersen også, at der på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen bør ske ændringer for at imødekomme disse patienter, da det ellers kan have alvorlige konsekvenser; - Vi anbefaler, at sundhedspersonalet skal være særlig opmærksom på ICD patienter, som har en forhøjet depression score ved implantationen, idet disse symptomer ser ud til at være mere vedvarende, hvilket kan ende med, at de kan være svære at behandle. Vi anbefaler ligeledes, at ICD patienterne screenes for angst og depression mere end en gang, idet vi i et andet studie fra den nationale DEFIB-WOMEN kohorte har set, at 14.5% af patienterne uden angst og 11.3% uden depression ved implantationstidspunktet udvikler angst og depression.

Skulle du have interesse, kan du læse meget mere om selve undersøgelsen her.

APPFWU01V