Skip til primært indhold

Godt nyt til lungepatienterne: Christian B. Laursen er blevet forlænget i sit professorat

Klinisk professor, ledende overlæge, ph.d. Christian B. Laursen er blevet forlænget som professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Christian B. Laursens tidligere forskning har især haft fokus på brugen af klinisk ultralydskanning som diagnostisk værktøjog har været en medvirkende faktor til, at klinisk ultralydskanning er blevet implementeret i et endnu større omfang indenfor det lungemedicinske og akut medicinske speciale. Udover ultralydskanning har Christian B. Laursen forsket i en række andre diagnostiske metoder og teknikker til at diagnosticere en bred vifte af de forskellige lungemedicinske sygdomme.

Sideløbende med forskning indenfor diagnostiske metoder har Christian B. Laursen udviklet og forsket indenfor uddannelse i klinisk ultralydskanning. Dette arbejde har været med til at lægge grundstenene i et træningsprogram i lungeultralydskanning, der er blevet udviklet i samarbejde imellem OUH, SDU, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) og European Respiratory Society (ERS; det europæiske lungemedicinske selskab). Programmet er nu implementeret på Europæisk niveau med træningscentre placeret i Odense, Oxford, Bristol og Amsterdam. Dette arbejde har været medvirkende til, at Christian B. Laursen modtog ERS Teaching Award i 2019. Internationalt er Christian B. Laursen involveret i flere udvalg og arbejdsgrupper indenfor klinisk lungeultralydskanning og lungehindesygdomme.

I forhold til den fremtidige forskning, vil Christian B. Laursens fokus fortsat at forbedre de nuværende diagnostiske metoder inden for lungemedicinen. Særligt forskning inden for brugen af kunstig intelligens til at forbedre diagnostiske metoder og processer vil være et fokus område. -Symptomer som hoste og åndenød kan ses ved både milde og ufarlige sygdomme, men også ved mere alvorlige lungesygdomme som f.eks. lungekræft, svær astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bindevævsdannelse i lungerne eller sygdom uden for lungerne. Det er én af forklaringerne på, at læger, der vurderer patienter med f.eks. åndenød, ofte vil kunne have svært ved umiddelbart at stille den rigtige diagnose. For flere lungesygdomme ved man, at forsinket diagnose kan have alvorlige konsekvenser for både patientens overlevelse og livskvalitet. Forskning, der kan medvirke til at forbedre og udvikle nye diagnostiske metoder til patienter med symptomer fra lungerne, er derfor essentielt, hvis man skal sikre, at patienterne får en hurtig og korrekt diagnose; forklarer Christian B. Laursen og fortsætter;  -Gevinsten ved at bruge kunstig intelligens til at forbedre behandlingen er potentielt set både at øge overlevelsen og livskvaliteten for den enkelte patient, men også at nedsætte de ressourcer som anvendes på unødigt lange udredningsforløb og overflødige undersøgelser.

Christian B. Laursen blev uddannet som læge i 2003 ved SDU. Han forsvarede sin ph.d. omhandlende brugen af ultralydskanning til diagnostik af akut indlagte patienter med symptomer fra lungerne i 2014. I 2016 blev han speciallæge i lungemedicin og har siden da været ansat som overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling, OUH. I 2018 blev han forskningsleder for Odense Respiratory Research. Unit (ODIN), Klinisk Institut, SDU og fik i 2020 ansættelse som klinisk professor i lungemedicin ved SDU og OUH.

Samtidig med tiltrædelsen i nyt professorat i lungemedicin fortsætter Christian B. Laursen som ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, OUH, og som forskningsleder for Odense Respiratory Research. Unit (ODIN), Klinisk Institut, SDU.

Er du interesseret, kan du læse mere om Christians forskning her.

 

APPFWU01V