Skip til primært indhold

God blodsukkerkontrol og regelmæssig øjenscreening er essentielle våben i kampen mod synstab ved diabetes viser stort forskningsprojekt

Diabetisk øjensygdom er den hyppigste diabetiske senkomplikation og en frygtet årsag til svært synstab. I verdens hidtil største undersøgelse af sin art, står klinisk professor Jakob Grauslund fra Øjenafdeling E og Steno Diabetes Center Odense i spidsen for et nationalt forskningssamarbejde, som ved hjælp af en flot forskningsbevilling fra VELUX fonden over en 5-årig periode har kunnet undersøge samtlige 153.238 danske patienter med type 2 diabetes, som har deltaget i det nationale øjenscreeningsprogram.

-For første gang har vi nu et fuldt overblik over risikoen for at udvikle svær diabetisk øjensygdom hos en hel befolkning. Dette har kun været muligt, fordi man i Danmark har et af verdens bedste øjenscreeningsprogrammer, og fordi vi tilmed har en række unikke sundhedsregistre, siger Jakob Grauslund. Han fortsætter; -Det glæder os meget at erfare, at risikoen for at udvikle svær øjensygdom er markant lavere end tidligere. Vi fandt dog en øget risiko hos patienter med en lang sygdomsvarighed og et højt blodsukker, som kræver insulinbehandling. Dette understreger nødvendigheden af fortsat at anbefale et lavt blodsukker og regelmæssig øjenscreening, også selv om man måske ikke mærker problemer med øjnene. På den måde kan synstruende sygdom bedst opdages og behandles, før den eventuelt medfører synstab.
 
Jakob Grauslund står aktuelt i spidsen for en national arbejdsgruppe, som er i færd med at revidere de danske nationale retningslinjer for diabetisk øjensygdom, og her vil man også udnytte studiets resultater, så man på bedst mulig vis kan fortsætte kampen mod synstab ved diabetes.
 
Er du interesseret? Så er resultaterne fra studiet netop offentliggjort i det ansete internationale tidsskrift Acta Ophthalmologica.
 
Læs også mere om forskningsenheden på Øjenafdeling E på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet her.

APPFWU02V