Skip til primært indhold

15 millioner til forskning i behandling af hjernekræft

SDU-OUH forskere får 15 mill. kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskning i nye radioaktive lægemidler til behandling af hjernekræft

SDU-OUH forskere får 15 mill. kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskning i nye radioaktive lægemidler til behandling af hjernekræft

Christine McKenzie, professor og kemiker på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU, og Helge Thisgaard, hospitalsfysiker på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH, og lektor ved Klinisk Institut, SDU, har sammen med lektor Andrew Kellet fra Dublin City Universitet i Irland modtaget 15 mill. kroner til udvikling af nye radioaktive lægemidler til behandling af dødelig hjernekræft. Pengene er bevilget af Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme.

Hvert år rammes 250 danskere af den aggressive form for hjernekræft, glioblastom, som der endnu ikke findes en effektiv, helbredende behandling for. Mange af de kræftramte patienter med denne form for hjernekræft dør derfor inden for 2 år. Det håber forskerholdet nu at kunne ændre på.

Ved hjælp af specielle radioaktive isotoper produceret på OUH, de såkaldte Auger-elektron-emittere, og moderne genteknologi vil forskerholdet udvikle en helt ny type målsøgende radioaktive lægemidler, der selv opsporer kræftcellerne i patienten og bestråler cellernes DNA. Herved dræbes kræftcellerne uden at det raske, omkringliggende væv tager skade, så bivirkninger minimeres.

Forskningen i den nye type glioblastom-behandling på OUH/SDU kan potentielt betyde, at flere vil være langtidsoverlevere med denne aggressive form for hjernekræft.

 

APPFWU01V