Skip til primært indhold

Forskning i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

Forskningsområder og -projekter

Forskningsenheden anæstesiologi

Afdelingens forskningsportefølje er under kraftig udbygning, og der er to professorater tilknyttet afdelingen. Forskningsaktiviteten i afdelingen har udviklet sig ekspansivt de senere år.

Årligt publiceres der mere end 50 videnskabelige artikler
1-2 ph.d. afhandlinger færdiggøres årligt i afdelingen
Aktuelt 9 ph.d. studerende igang
4 seniorforskere - udover afdelingens professorer
3 tidligere ph.d. studerende ansat i en post.doc.

Forskningsenhed ledes af professor Palle Toft. Derudover er Hanne Berg Ravn ansat som professor i thoraxanæstesi.  2 forskning(udviklings)sygeplejersker samt forskningssekretær. Der er tæt samarbejde mellem den sygeplejefaglige forskning og den lægevidenskabelige forskning i afdelingen.

Afdelingens primære forskningsfelter er immunologiske aspekter ved kirurgisk stress, kritisk sygdom samt ekstrakorporal cirkulation.

Endvidere har afdelingen en speciel sedationsbehandling, hvilket gør det naturligt, at sedation og andre tilstande med relation til CNS ved kritisk syge patienter er et primært forskningsfelt. Disse forskningsfelter inddrager også thoraxanæstesi og børneanæstesi/intensiv behandling af børn.

Yderligere højt specialiseret forskningsfelt er smertebehandling, herunder smertelindrende elektro-stimulation.

Forskning i præhospitalsbehandling er yderligere blevet styrket ved ansættelse af regional professor Søren Mikkelsen.

Forskningsenheden har lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer.

Aktiv forskning og anvendelse af forskningsresultater i praksis skal sikre, at afdelingens behandlings- og plejegrundlag er evidensbaseret til gavn for patienterne.

Afdelingens forskningsprojekter 

Afdelingens publikationer

 

APPFWU01V