Skip til primært indhold

Forskning i Onkologisk Afdeling

Følg med i vores tidligere, nuværende og fremtidige forskningsprojekter

Forskning har høj prioritet og er en integreret del af det kliniske arbejde på Onkologisk Afdeling, R. Gennem patientnær forskning sikrer vi diagnostik, behandling og opfølgning i højeste internationale kvalitet af patienter med kræftdiagnoser.

Vores forskningsenhed ledes af Professor Henrik Ditzel og består af en fast stab af engagerede professorer, lektorer samt post.docs og dygtige ph.d. studerende, medicinstuderende, bioanalytikere, projektsygeplejersker og sekretærer. Forskning på afdelingen udføres af mange forskellige faggrupper, inklusiv læger, sygeplejersker, hospitalsfysikere, biomedicinere og fysioterapeuter. Forskningen udføres oftest i tæt samarbejde med nationale og internationale partnere.

Forskningen på Onkologisk afdeling er opdelt i teams efter vævspecifikke kræftdiagnoser. Desuden forskes der på radiofysisk laboratorium, i MR acceleratoren og i klinisk sygepleje. Find yderligere oplysninger om vores forskningsprojekter, publikationer, uddannelse, medarbejdere og Brugerråd af patienter og pårørende på vores side på Syddansk Universitet  (Onkologi - Syddansk Universitet (sdu.dk))

Forskningsinteresserede er altid velkommen til at kontakte vores forskningsenhed med henblik på deltagelse i projekter.

Henrik Ditzel

Forskningsleder


Sidse Ehmsen

Forskningskoordinator


APPFWU01V