Skip til primært indhold

Forskning på Klinisk Genetisk Afdeling

På afdelingen findes en stor forskningsenhed med høj aktivitet

Human MicroArray Center (HUMAC), som er en del af forskningsenheden, er et ressourcecenter for hele OUH, SDU og andre, som ønsker at anvende de teknikker, som vi råder over.

Vi har tre professorer og en sekretær tilknyttet afdelingen:

Torben Kruse

Professor, molekylærbiolog

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 19 63

Jens Michael Hertz

Professor, overlæge, forskningsleder

Klinisk Genetisk Afdeling


20 27 71 59

Kaare Christensen

Professor

SDU


65 50 30 49

Helle Nielsen

Forskningssekretær

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 17 25

Tvillingeregistrets og Epidemiologisk Forskningsenheds DNA-laboratorium er placeret fysisk på afdelingen, hvorfor vi har SDU-ansatte med fast arbejdsfunktion på afdelingen.

Afdelingen Blodprøver og Biokemi har desuden medarbejdere, som har deres faste gang på afdelingen.

APPFWU01V