Skip til primært indhold

Forskning på Klinisk Genetisk Afdeling

På afdelingen findes en stor forskningsenhed, Klinisk Genetik, som har høj aktivitet

Forskningsenheden er forankret på Klinisk Institut, SDU. Clinical Genome Center (CGC) huses desuden af afdelingen. CGC er et ressourcecenter for hele OUH, SDU og andre, som ønsker støtte til forskningsprojekter, eller ønsker at anvende de teknikker, som vi råder over i forskningsregi.

Vi har 4 professorer og en sekretær tilknyttet forskningsenheden/CGC:

 

Lilian Bomme Ousager

Cheflæge, professor

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 16 05 eller 26 80 36 27

Torben Kruse

Professor, molekylærbiolog

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 19 63

Kaare Christensen

Professor, overlæge

SDU


65 50 30 49

Mads Thomassen

Professor, molekylærbiolog, Ph.d.

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 28 39

Susanne Kærn Christiansen

Ledelsessupporter, forskningssekretær, cand.mag.

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 34 88

Tvillingeregistrets og Epidemiologisk Forskningsenheds DNA-laboratorium er placeret fysisk på afdelingen, hvorfor vi har SDU-ansatte med fast arbejdsfunktion på afdelingen.

Afdelingen Blodprøver og Biokemi har desuden medarbejdere, som anvender afdelingens udstyr i forskningsprojekter.

APPFWU02V