Skip til primært indhold

Vores fokus

Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner (KCVI) danner grundlaget for vores forskning, hvor flåtoverførte infektioner er de vigtigste og hyppigst forekommende vektorbårne infektioner i Danmark. Derfor er vores primære fokusområde også flåtoverførte infektioner og især neuroborreliose.

I gennem KCVI arbejder vi på at opbygge erfaring og indsamle viden om de flåtoverførte infektioner. Ikke alene borreliose, men også de mindre kendte som f.eks. anaplasmose, rickettsiose og TBE. Ved at samle klinisk erfaring om disse infektioner, vil vi opnå bedre kendskab og derved håber vi også bedre behandling.

Vi arbejder på at udvikle og anvende nye metoder, både til diagnostik og monitorering af disse infektioner. Vi har samarbejde med førende forskere inden for flåtoverførte infektioner i flere lande. Ved at samle ekspertise og de nyeste undersøgelses- og overvågningsmetoder, kan KCVI bidrage med ny viden og forskningsresultater, der samtidig kan sikre patienter med flåtoverførte infektioner den bedste behandling.

Centeret blev grundlagt i 2014 med det formål, at opbygge et videncenter og ambulatorium med speciale i udredning, diagnostik, behandling og forskning. Samtidig bygger centeret på et tværfagligt samarbejde mellem infektionsmedicinsk afdeling Q, neurologisk afdeling N og Klinisk mikrobiologisk afdeling på OUH.

I centeret modtager vi patienter med neuroborreliose fra hele region Syddanmark, samt henvisninger på patienter med komplicerede vektorbårne infektioner. Vi tilbyder koordineret udrednings- og behandlingsforløb. Vi modtager henvisninger både fra andre sygehuse, men også fra almen praksis og tillige henvisninger fra andre regioner. Vi tilbyder endvidere telefonrådgivning til læger vedr. disse infektioner.

APPFWU02V