Skip til primært indhold

Vores fokus

I Region Syddanmark har infektionsmedicinsk afdeling udrednings- og behandlingsansvaret for primære immundefekter (PID) hos voksne, samt nogle sekundære immundefekter (SID), heriblandt hiv.

Mens hiv har været et etableret forskningsområde på afdelingen over mange år, har vi i de seneste par år opbygget et forskningsområde inden for PID og har fremtidige forskningsprojekter omhandlende SID og associerede infektioner på tegnebrættet.

Common Variable Immunodeficiency (CVID) er med en forekomst på 1:26.000 den hyppigste symptomgivende PID hos voksne og dermed den PID vi primært følger i infektionsmedicinsk ambulatoriet.

For de fleste patienter medfører CVID en øget risiko for infektioner – primært luftvejsinfektioner. Foruden infektioner er CVID dog også associeret med et bredt og forskelligartet klinisk billede omfattende en øget risiko for bl.a. sygdomme, hvor immunforsvaret angriber kroppen (~ autoimmune sygdomme) samt kræft. Der er derfor ofte behov for en multidiciplinær tilgang til diagnostik og behandling af disse patienter.

APPFWU02V