Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Få her et overblik over, hvad vi fordyber os i lige nu:

Projektoversigt

Grundet CVIDs sjældne forekomst, forskelligartede og sene aldersmæssige præsentation, er diagnosen oftest betydelig forsinket, hvilket tidligere er opgjort til ca. 7 år. Da almen praksis fungerer som frontlinje-kontakt til sundhedsvæsnet, og patienter med CVID har adskillige besøg i almen praksis i årene før diagnosen primært grundet infektioner, har vi vidst, at en mere pro-aktiv holdning i almen praksis vil kunne medvirke til en rettidig diagnostik af CVID patienter.

How to identify Common Variable Immunodeficiency Patients Earlier: General Practice Patterns. Ilkjær FV, Rasmussn LD, Martin-Iguacel R, Westh L, Katzenstein TL, Hansen A,E, Larsen CS, Johansen IS. J Clin Immunol. 2019; 39 (7): 641-652

Identification and Characterization of a Nationwide Danish Adult Common Variable Immunodeficiency Cohort. Westh L, Mogensen TH, Dalgaard LS, Bernth Jensen JM, Katzenstein T, Hansen AE, Larsen OD, Terpling S, Nielsen TL, Larsen CS.Scand J Immunol. 2017 Jun;85(6):450-461.

Trods en øget risiko for infektioner med især lungefokus, har vi mod forventning vist et relativ mildt forløb af covid-19 i et mindre studie af 11 danske CVID patienter.

Da særligt sårbare patienter forventes at have være skærmet i hjemmet i denne periode, er risikoen for denne population dog endnu ikke fuldt kortlagt.

Low morbidity among patients with Common Variable Immunodeficiency Disorder and SARS-CoV-2. Drabe CH, Hansen AE, Rasmussen LD, Larsen, OD, Møller A, Mogensen TH, Helweg-Larsen J, Katzenstein TL. Infect Dis (Lond.), 221; 53 (12): 953-958.

Da CVID patienter er kendt med manglende immunreaktion i forbindelse med vaccination, er det ydermere usikkert, hvordan deres immunforsvar har reageret på vaccinen og om det har medført et dækkende respons i forhold til at undgå sygdom.

I et kvalitetsstudie opgør vi aktuelt om CVID patienterne har dannet et sufficient immun respons (~mængden af beskyttende antistoffer) efter deres vaccination for covid-19.

 Yderligere undersøger vi et forskningsstudie tilstedeværelsen af hukommelses-B og T-celler, der er specifikke for SARS-CoV-2 virus. Disse analyser er afgørende for at kunne forudse om denne udsatte patient population vil være beskyttet af de nuværende vacciner, vil have gavn af yderligere vaccination eller skal tilbydes anden hjælp indtil der er nok dækning i den supplerende immunoglobulin behandling. Alle patienter er inkluderet og prøver pågår aktuelt analyse.

I de seneste år har man erfaret, at ca. 10-30 % af patienter med CVID udvikler sjældne sterile betændelsesreaktioner i lungevævet, som benævnes GLILD (Granulomatøs og Lymfocytær Interstitel Lungesygdom); en følgetilstand som er underdiagnosticeret samt forbundet med en dårlig prognose og manglende behandling.

I et interregionalt studie, hvor CVID patienter aktuelt inkluderes i hhv. Kolding, Århus og Odense, er det vores formål at: 1) finde redskaber til tidlig identifikation af GLILD, 2) afklare og om muligt forbedre prognosen, og 3) undersøge for mulige bagvedliggende sygdomsmekanismer og årsager. Protokollen, som er godkendt ved alle relevante instanser, lægger op til 3 ph.d. studier og inklusionen er i fuld gang på alle 3 afdelinger.

Grundet den sjældne forekomst af PID, har vi etableret en national fortløbende PID database bestående af alle danske patienter med PID mhp. at optimere diagnostik og behandling og samlet set styrke den nationale PID forskning.

Databasen vil blive opbygget trinvis, hvorfor den første del vil bestå af CVID patienter.

Grundet den sjældne forekomst af mange immundefekter samt associerede infektioner og andre symptombilleder, har case-baseret forskning stadig sin plads inden for dette område.

Mycoplasma hominis septic arthritis in a patient with hypogammaglobulinaemia and rheumatoid arthritis. Bozo N, Ravn N, Justesen US, Rasmussen LD. BMJ Case rep. 2021; 14: e237798.

Potential anti-EBV effects associated with elevated interleukin-21 levels: a case report. Assing K, Nielsen C, Jakobsen M, Andersen CB, Skogstrand K, Gaini S, Preiss B, Mortensen SB, Skov MN, Rasmussen LD. BMC Infect Dis. 2020; 20(1):878

Impaired immune responses to herpesviruses and microbial ligands in patients with MonoMAC. Mardahl M, Jørgensen SE, Schneider A, Raaschou-Jensen K, Holm M, Veirum J, Kristensen TK, Johansen IS, Christiansen M, Assing K, Mogensen TH.Br J Haematol. 2019 Aug;186(3):471-476. doi: 10.1111/bjh.15947. Epub 2019 May 20.

APPFWU02V