Skip til primært indhold

Forskningsenheden er en integreret del af Infektionsmedicinsk Afdeling i Odense, som er den 3. største afdeling inden for infektionssygdomme i Danmark, og varetager 1,2 mio. borgere i Region Syddanmark.

Da  alle patienter med komplicerede og livstruende infektionssygdomme i regionen henvises til denne højspecialiserede afdeling, har forskningsenheden ideelle forudsætninger for at kunne gennemføre solid forskning.

I 2020 var Infektionsmedicinsk Afdeling blandt den mest publicerende kliniske afdeling på Odense Universitetshospital med 107 publikationer i PURE med tilknytning til Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

• HIV/AIDS
• Tuberkulose
• Mykobakterielle infektioner
• Kronisk hepatitis B og C
• Vektorbårne infektioner
• Sepsis og bakteriæmi
• Spondylodiscitis
• Lungebetændelse
• Antibiotikaresistens og stewardship
• Importerede infektionssygdomme
• Immundefekter
• Global sundhed og sårbare patienter
• Sygeplejefaglig forskning

Forskningsenheden er derudover en del af projektet Trial Nation (National Experimential Therapy Partnership) – en infektionsmedicinsk sammenslutning som koordinerer kliniske forsøg i Danmark.

Forskningsleder

Professor, Isik Somuncu Johansen, DMSc
e-mail: isik.somuncu.johansen@rsyd.dk
Tlf.: +45 6541 2652

Projektsygeplejersker

Tlf.: +45 6541 2497 - +45 6541 2738

Sekretær

Tlf.: +45 6541 2651

APPFWU02V