Skip til primært indhold

Anja og Morten er nye praksiskoordinatorer på OUH

Pr. 1. maj 2024 fik almen praktiserende læger Anja Ørum samt Morten Wolf nye titler på CV’et, da de har valgt at sige ja til rollen som praksiskoordinator på OUH.

"Som ekstern praksiskoordinator er hovedopgaven at skabe gode patientforløb på tværs og smidiggøre sektorovergange for patienterne. Dette ved at understøtte det tværsektorielle samarbejde, kommunikationen mellem sektorerne samt fælles indsatser" lyder det i funktionsbeskrivelsen for de to nye praksiskoordinatorer på OUH; Anja Ørum og Morten Wolf.

OUH har som bekendt i en længere periode ikke haft OUH praksiskoordinatorer tilknyttet, men det er der med tilknytningen af de ny praksiskoordinatorer ændret på. Og der er nok at tage fat på for de nye kræfter, som skal varetage opgaver såsom bl.a.

  • at afholde samtaler med eventuelle praktiserende læger, som ønsker tilknytning OUH Praksiskonsulentordningen
  • at have løbende dialog med OUH direktionen
  • at afholde faste møder mellem praksiskoordinatorer og alle praksiskonsulenter

De nye kræfter er klar til at tage fat

På spørgsmålet om ”Hvad glæder du dig allermest til i rollen som OUH praksiskoordinator?” fortæller Morten Wolf; - Jeg glæder mig til styrke samarbejdet med sygehusene og møde de mange gode kollegaer i både primær som sekundær sektor. Han fortsætter med at pointere, at samarbejdet i disse dage er endnu vigtigere med Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger; -Samarbejdet de kommende år vil koncentrere sig om implementeringen af de anbefalinger, der bliver vedtaget med Sundhedstrukturkommissionens oplæg. Der tales om at øge kompetencerne ude i primær sektor og lægge flere opgaver ud i almen praksis. Dette skal foregå med respekt for, hvad almen praksis kan nå og har viden til. Lige nu er vi hæmmet af økonomiloftet og stor arbejdsbyrde, så hvordan kan sygehuset hjælpe os.

Også Anja Ørum fortæller, at hun glæder sig til den nye rolle og fortæller; - Generelt er det fint, at den nye praksiskonsulentordning er kommet godt i gang. Vi arbejder løbende på at bedre samarbejdet mellem OUH og praksis og få ændret på ting, som gør det daglige arbejde i praksis nemmere. Som praksiskonsulenter har vi den løbende og direkte dialog med afdelinger og ledelse. Som praksiskoordinator ser jeg det som min rolle at repræsentere praksiskonsulentordningen udadtil, f.eks. ved eksterne møder. Dette kunne være landstræf med praksiskoordinatorer fra hele landet med henblik på gensidig inspiration. Som koordinator vil jeg desuden have en rolle med hensyn til at koordinere interne møder, være i redaktionsgruppe for OUH Praksisnyt, læse og orientere mig i alle mails, som kommer fra praksis med henblik på at hjælpe med at løse alle de dagligdags problemer og irritationsmomenter, som vi i praksis oplever, når samarbejdet ikke fungerer. 

Fyraftensmøder er vejen frem

Begge praksiskoordinatorer peger begge på en indsats, som kan være med til at bane vejen for mere sammenhæng og samarbejde; fyraftensmøder. Morten Wolf forklarer; Mit fokus som praksiskoordinator er at give almen praksis et ansigt og en stemme begge veje. Det vil sige, både kunne fortælle til mine praksis kollegaer her på Sydfyn, hvad der rører sig, men også gøre kollegaerne på OUH kloge på, hvordan vores hverdag i almen praksis er, og hvordan vi fungerer. Dette ved fortsat at arrangere fyraftensmøder mellem sygehus afdelinger og almen praksis samt deltage i møder f.eks. på sygehus eller med PLO for at koordinere vores indsats.

Anja afslutter også med at supplere; - Jeg ser frem til at gøre samarbejdet mellem OUH og praksis endnu bedre, og et vigtigt redskab til dette er fyraftensmøderne, som vi har fået gang i igen.

OUH er rigtig glade for at have fået to så erfarne kræfter som praksiskoordinatorer, som kan være med til at understøtte samarbejdet og patientforløbene på tværs af sektorerne endnu mere.

Er du interesseret i at høre mere om de to nye praksiskoordinatorers visioner for fremtiden, kan du læse mere her om Anja samt Mortens visioner, da de blev spurgt ifht. deres rolle som praksiskonsulenter i henholdsvis 2022 og 2023. Eller læs mere om Praksiskonsulentordningen her.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU02V