Skip til primært indhold

Praksiskonsulent Torsten R. Rudbæk

Hvilke mål og forhåbninger har almen praktiserende læge Torsten R. Rudbæk til rollen som OUH praksiskonsulent?

Praksiskonsulent Torsten R. Rudbæk

1. Spm: Hvad fik dig til at melde dig som praksiskonsulent?

Først og fremmest et ønske om at være med til at skabe et godt samarbejde med OUH og sikre almen praksis´ indflydelse.

Jeg var længe i tvivl, om jeg ville kunne "løfte opgaven", da jeg ikke har så mange år bag mig i praksis endnu. Men da jeg fandt ud af hvor få, der ansøgte, tænkte jeg, at vi (praktiserende læger) ofte går og snakker om de ting, der er for dårligt fungerende, men hvis man ikke selv er med som en del af løsningen, kommer der ikke meget konstruktivt ud af det. Det var derfor også for at være med til at sende et signal om, at vi i praksis gerne vil samarbejde men også have indflydelse.

2. Spm: Hvad vil du først og fremmest have fokus på som praksiskonsulent?

At få gjort vores indflydelse gældende.

Vi planlægger opgaverne sammen som et team konsulenterne imellem i samarbejde med OUH. Et eksempel er afviste henvisninger som vi vil arbejde på at minimere og i hvert fald sikre, at der gives brugbar feedback ved afvisninger. Jeg har selv nogle emner, som ligger mig nær, og det er generelt tilgængeligheden samt ønske om rettidige epikriser, da jeg finder manglende epikriser enormt utilfredsstillende i mødet med patienten ifbm en opfølgning.

Jeg har også et ønske om at den digitale kommunikation lettes.  Eksempelvis er det for mig underligt, at man kan sende billeder til hudlæger i byen men ikke til OUH - det kunne give en ekstra dimension til og opkvalificere korrespondancer og henvisninger. Det kan også være billeder ved konference af sår med sårcenter etc.

Endelig kunne det for mig være interessant, om man gennem dette arbejde kunne påvirke OUH til at lave et tværfagligt center/en afdeling ala diagnostisk center for patienter, som falder "mellem to stole", men måske ikke har malignitetssuspicio og dermed ikke er kandidat til diagnostisk center. Ex den svimle patient, patienten med træthed eller patienten med dyspnø. Det ville for mig at se være enormt elegant, at man tværfagligt kunne henvise til at få udredt disse patienter med "symptomdiagnoser" i én seance fremfor frem og tilbage-henvisninger mellem flere afdelinger.

3. Spm: Hvor ser du det største potentiale for samarbejde i de næste par år?

De klassiske områder er vel henvisninger/afvisninger, fyldestgørende relevante epikriser til tiden og samarbejdet ved sektorovergange. Jeg tror dog også, det er enormt vigtigt, at sygehuslægerne og de praktiserende læger får en bedre forståelse for hinandens kompetencer.

Jeg er fortrøstningsfuld, når jeg har talt med ledende overlæger på diverse afdelinger ifbm vores møder. Nu håber jeg blot, at deres forståelse for praksis kan smitte af og gennemsyre hele OUH´s organisation. At sygehuslægerne bliver mere bevidste om vores måde at arbejde på, tror jeg ville være med til, at mange af de små irritationsmomenter, der er i hverdagen som praktiserende læge, vil blive færre og dermed give en større arbejdsglæde og i sidste ende selvfølgelig være til gavn for patienten, som vi jo alle ønsker skal have en god og smidig behandling. 

Jeg glæder mig til arbejdet og håber, at vores kollegaer vil bakke op og komme med konstruktive forslag til optimering af samarbejdet med OUH. Der er mange opgaver, og vi er få PKO´er, så hvis nogen af kollegaerne har interesse, vil jeg opfordre dem til at søge nogle af de ledige stillinger. 

 

Praksiskonsulent Torsten R. Rudbæk

Praksiskonsulent Torsten R. Rudbæk

Almen praktiserende læge

Lægerne J.B. Winsløws Vej i Odense


APPFWU01V