Skip til primært indhold

Forskningsservices tilbud

Hvad tilbyder Forskningsservice?

Forskningsservice kan tilbyde hjælp i forbindelse med forskningsprojekter. Vi tilbyder :

  • Prøvetagning og laboratorieanalyser
  • Præparering og indfrysning af prøver til biobank
  • Udhentning af prøver fra biobank
  • Evt. mulighed for opsætning af nye analyser
  • Udtræk af resultater fra laboratoriets eksisterende databaser over analyseresultater
  • Forsendelse af biologisk materiale til andre laboratorier
  • Kommercielle studier og studier initieret inden- og uden for Region Syddanmark

Vi er en serviceenhed, som primært hjælper alle afdelinger ved Odense universitetshospital med deres projekter, der kan være enten initieret af dem selv eller deres eksterne samarbejdspartnere (kommercielt eller non-kommercielt). Enheden ligger under Blodprøver og Biokemi, og er ikke en del af OPEN, men vi samarbejder tæt med OPEN. Ligeledes samarbejder vi tæt med Regionernes Bio-og Genombank.

Vi har stor erfaring i kommercielle studier, hvor der ofte stilles særlige krav i forbindelse med GCP-monitorering. Her er vi behjælpelige med den nødvendige dokumentation for analysekvalitet, referenceintervaller og lignende. Vi deltager også, hvis monitor ønsker detaljer fra laboratoriet. Vi kan ikke yde denne service for projekter i organisationen, som vi ikke har kendskab til.

Vores ambition er, at facilitere forskningsprojekter ved at yde en god service af høj kvalitet, når projekter håndteres via Blodprøver og Biokemi. Vi har fokus på en effektiv og standardiseret forskningsservice, hvorved der skabes en ”kritisk masse”, der muliggør fleksibilitet, optimering og fornyelse af ydelserne.

Hjemmesiden her orienterer om vores service.

Udvikling af nye analyser eller særlige behov

Kan jeg samarbejde med Blodprøver og Biokemis forskningsenhed om særlige biokemiske metoder og analyser?

I nogle tilfælde er det muligt at samarbejde med medarbejdere i afdelingens forskningsenhed, Research Unit of Clinical Biochemistry, om særlige metoder og specifikke analyser.

Faglige områder og kompetencer:
Oplysninger om faglige områder samt kompetencer og relevante medarbejdere kan findes på forskningsenhedens hjemmeside,

Forskningsanalyser
Forskningsenhedens hjemmesiden indeholder også et link til en oversigt, som opregner de specifikke forskninganalyser, som vore medarbejder har opsat gennem de seneste år.
Linket findes under overskriften RESEARCH ANALYSES and FACILITIES nederst på SDU-hjemmesiden.

APPFWU01V