Skip til primært indhold

Status på Patient- og Forskerskole

I 2023 indgik ForSa-P et samarbejde med STENO Diabetes Center Odense om at skabe en ’patient/forskerskole’

Status på Patient- og Forskerskole

I 2023 indgik ForSa-P et samarbejde med STENO Diabetes Center Odense om at skabe en ’patient/forskerskole’. Målet med samarbejdet var at skabe et forberedelsesforløb, der kan klæde patienter, pårørende, forskere og klinikere godt på når der skal samarbejdes i OUHs forskellige brugerråd og udvalg. Forløbet vil udvikle sig løbende og bidrage til at danne et solidt grundlag for brugerinddragelse på OUH.

Arbejdsgruppen der står i spidsen for initiativet består blandt andet af en ligelig fordeling af repræsentanter fra ForSa-P, STENO Diabetes Center Odense, og patient- og pårørenderepræsentanter.

I januar inviterede arbejdsgruppen til en idé workshop om ’skolens’ indhold og format i Bronx’s flotte lokaler på Middelfartvej. Her kunne patienter og pårørende, forskere og klinikere komme med forslag og idéer til hvad ’skolen’ skal have på programmet. Gennem en række øvelser sammen med arbejdsgruppen kom man i fællesskab frem til en række gode idéer og forslag, som arbejdsgruppen kan tage med videre.

Sidenhen har arbejdsgruppen gennemgået de mange gode idéer og forslag, der kom frem under workshoppen, og har inddelt dem i to kategorier.

  1. En lettilgængelig værktøjskasse med blandt andet videoer, retningslinjer eller eksempler på hvordan ”det gode samarbejde” planlægges.
  2. Undervisning til forskningsledere om inddragelse af patienter og pårørende i råd og udvalg.

 

’Skolen’ er stadig i udviklingsfasen, men det tegner allerede nu til at kunne blive et vigtigt værktøj i patient- og pårørendeinddragelsen på OUH.

APPFWU02V