Skip til primært indhold

OUH funding support

Ønsker du at søge ekstern funding til dit næste forskningsprojekt? Så kan OUHs pre-award forskerstøttefunktion hjælpe dig som forsker med at søge eksterne forskningsmidler.

OUH Pre-award forskerstøttefunktion har fokus på at yde hjælp til de store ansøgninger (> 1 mio.)

Du kan få hjælp til at

 • Udarbejde fundingstrategi til forskningsenheden eller den enkelte forsker
 • Feedback på ansøgningsmateriale
  • Herunder sparing og feedback
  • Forbedre struktur og overskuelighed
  • Sikre at formalia er overholdt
  • Hjælpe med ikke-videnskabelige dele af ansøgninger f.eks. budget, organisationsmodeller, impact, implementering, Gantt, etc.
  • Være med til at sikre, at din ansøgning sendes med den ’rigtige’ afsenderorganisation.
 • Karrierevejledning for yngre forskere
 • Sparring på afslagsbegrundelser

Som udgangspunkt vejleder vi ikke pre- og ph.d.-studerende, mm det er en erhvervs ph.d. eller ansøgning om postdoc midler. Ph.d. studerende henvises i stedet til ph.d. kurset ”Funding for Research”.

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. Syddansk Forskerstøtte på SUND, SDU.

 

Hvad skal du være opmærksom på, når du søger støtte?

Inden du går i gang med din ansøgning – så læs hele opslaget og de krav, der står heri grundigt. Det kan fx være

 • Hvad vil fonden opnå med opslaget?
 • Sprog: skal alle afsnit / bilag være på engelsk, eller skal nogle afsnit være på dansk (fx lægmandsbeskrivelsen)?
 • Kvalifikationer: har du de kvalifikationer, som fonden efterspørger
 • Længden på afsnit
 • Hvad bevilliges der midler til

Hvis du ikke følger opslagets retningslinjer, er der mange fonde, der vil give dig et administrativt afslag. 

Derudover skal du også

 • Undersøg målgruppen. Skriver du til lægmand eller fagspecialist?
  Se dit projekt gennem modtagernes øjne – forhold dig til hvem der skal læse og forstå det, du skriver. Du skal ikke kun fange deres interesse. Du skal også formidle dit projekt så alle interessenter forstår projektet og detaljerne heri. Vær derfor varsom med (overdreven) brug af fagtermer.
 • Sikre den røde tråd.
  Del din ansøgning op i overskuelige afsnit og brug overskrifter, der guider læseren igennem ansøgningen.
 • Overvej dit sprog
  Du skal sælge dit projekt til fonden. De skal begejstres og overbevises om at dit projekt er støtteværdigt. Du bør derfor anvende et aktivt, fremadrettet og engageret sprog.

De fleste fonde har et ansøgningsskema, som skal anvendes i forbindelse med ansøgningen. Indholdet, omfang og opbygningen kan variere fra fond til fond, men indeholder normalt nedenstående elementer.

Men der er alligevel nogle informationer, som typisk forekommer i opslagene. Se mere her, hvilke og hvad der generelt ligges vægt på. 

Det er vigtigt at få feedback fra andre på din ansøgning af flere grunde:

 • Identifikation af svagheder
  Feedback kan hjælpe med at identificere svagheder, mangler eller uklarheder i din ansøgning som du ikke selv har opdaget.
 • Forbedring af argumenter
  Feedback kan bidrage til at dine argumenter står skarpere og tydeliggøre projektets relevans og værdi. Via input kan du få styrket de centrale punkter i din ansøgning og sikre, at din ansøgning fremstår overbevisende og velformuleret.
 • Korrektion af fejl og mangler
  Feedback kan identificere evt. fejl, manglende oplysninger eller ufuldstændigheder der er i din ansøgning. Gennem feedback kan du ligeledes sikre, at ansøgningen er i overensstemmelse med formalia.
 • Kvalitetssikring
  Feedback kan bidrage til sikre at den er konkurrencedygtig i forhold til andre indsendte ansøgninger.
 • Selvrefleksion og forbedring
  Ved at lytte til feedback kan man lære og udvikle sig som ansøger

Feedback kan således være med til at sikre, at din endelige ansøgning er velformuleret, velargumenteret og overbevisende, hvilket øger din chance for at opnå finansiering til dit næste forskningsprojekt.

Hvem kan give feedback?
Man kan få feedback fra forskellige kilder. Det er vigtigt at du søger feedback fra forskellige kilder, da du herigennem kan opnå en mere omfattende vurdering af ansøgningen og dermed mulighed for at forbedre ansøgningens kvalitet og chancer for succes. 

 • Peer Review
  Lokale fagfæller kan give dig en værdifuld feedback da de har ekspertise og erfaring inden for området. De kan give feedback ud fra deres viden og give specifikke inputs til at forbedre projektets videnskabelige kvalitet og lokale relevans.
 • Eksterne eksperter
  Eksterne eksperter kan give dig en faglig feedback og objektiv vurdering da de ikke er direkte involveret i projektet. Denne feedback kan bidrag til at sikre at din ansøgning fx står stærkt i forhold til ekstern bedømmelse
 • Lægmand
  Lægmænd kan hjælpe med at identificere komplekse eller tekniske formuleringer. De kan være med til at give dig indsigt i om ansøgningen formidler projektets formål, relevans og potentielle betydning på en klar og overbevisende måde, herunder om ansøgningen kommunikerer værdien af projektets potentielle resultater til samfundet og brugerne af forskningsresultaterne overbevisende LINK TIL ForSa-P?
 • Feedback fra forskere uden for dit forskningsfelt
  Ansøgninger vurderes ofte af forskere som ikke har kendskab til dit forskningsfelt. Det er derfor vigtigt at sikre, at de generiske dele er forståelige for en ikke-ekspert.
 • OUHs Pre-award forskerstøtte
  Vi kan give specifik feedback ud fra vores kendskab til fondenes/opslagenes formelle krav og retningslinjer. Vi kan hjælpe med at identificere om ansøgningen opfylder de nødvendige kriterier (formalia) og give indsigt i hvad der forventes af en stærk ansøgning.


 

Hvilke fonde passer til din forskningside? Listen af potentielle fonde er lang - og konkurrencen er stor. Det tager tid at skrive en god ansøgning. Det er derfor vigtigt ikke at skyde med spredehagl, men i stedet sigte mod de fonde, hvor chancen for succes for lige netop din projektide er størst.

Gode råd inden du går i gang

 • Definer tydeligt dit specifikke forskningsområde
  Hvad vil du opnå gennem din forskning/dit projekt? Er det at finde en ny behandling, forbedre diagnosemulighederne eller noget helt tredje? Vær tydelig i forhold til dine mål.
 • Gennemgå fondsdatabaser for opslag der kan være relevante for dit område
  Vær åben over for forskellige muligheder og udarbejd en liste over potentielle fonde.
 • Prioriter fonde baseret på relevans
  Prioriter fonde, der har støttet lignende projekter eller har udvist interesse for dit forskningsfelt. Mange fonde har oversigter på deres hjemmesider, hvor man kan finde informationer om tidligere bevillingsmodtagere. Web of Science can bruges til at finde fonde som har støttet et forskningsområde.
 • Undersøg fondens krav og prioriteter
  Læs fondens retningslinjer og sikre dig at du opfylder fondens betingelser inden du går videre med din ansøgning til fonden, herunder ansøgningsprocesser, partnersøgninger og deadlines. 
 • Skræddersy din ansøgning
  Tilpas din ansøgning til hver fond du søger. Sørg for at adressere de specifikke elementer, som fonden efterspøger
 • Vær omhyggelig i din budgetplanlægning
  Lav en realistisk budgetplan. Tag højde for alle nødvendige omkostninger. Ved at være klar og præcis i din budgetplanlægning demonstreret du at du har en velovervejet tilgang til finansieringen af dit projekt.

Fundingstrategi 

Din tid er for vigtig til at sende ansøgninger til fonde / opslag, hvor du reelt ikke har en chance.

At udarbejde en fundingstrategi er afgørende for at øge dine chancer for at hjemtage fondsmidler. I en fundingstrategi får du udvalgt

 • fonde / opslag, som passer til din forskningside
 • fonde, du har planer om at ansøge på både kort og lang sigt

Via din fundingstrategi kan du få planlagt din ansøgningsproces, så du er i mål med dine ansøgninger i god tid inden deadlines.  

Brug for hjælp til udarbejdelse af en fundingstrategi? Kontakt gerne OUHs preaward forskerstøttefunktion. Vi hjælper dig gerne i gang.

 

Research Professional – et overblik over fundinglandskabet


Som forsker på OUH har du via SDU adgang til den eksterne fondsdatabase, Research Professional. Research professional har

 • en omfattende dækning af danske og udenlandske fonde inden for alle fagområder.
 • den nyeste opdaterede oversigt over opslag og ansøgningsfrister for store og små fonde – og den kan sættes op, så du alene får informationer om relevante deadlines for de opslag / fonde, du har fokus på.

Du finder din adgang og vejledning til Research Professional via dette link  

Årshjul for fonde

SDU Forskerstøtte udarbejder og opdaterer jævnligt en ’Grant Calender’ over nogle af de større relevant opslag. Du kan finde årshjulet på SDU Forskerstøttes hjemmeside, her

 

Styrk dine kompetencer 

OUHs preaward forskerstøttefunktion afholder kursus i at skrive forskningsansøgninger hvert andet år (lige år). Ph.d. studerende henvises til kurset ”Funding for Research” på ph.d. skolen.

Vi henviser også til webinarer, der afholdes af SUND Funding Academy. Disse webinarer kan hjælpe dit med forskellige dele af din ansøgning.

Brug for luftforandring? Tag på skrive-retreat 

Trænger du til at komme væk fra de vante omgivelser i forbindelse med skriveprocessen? Søg midler fra SDU til at komme på skrive-retreat. Du kan læse mere om opslaget her.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Som hovedregel skal du søge midler til den organisation, hvor aktiviteterne i forskningsprojektet udføres.

Bevilgede midler kan ikke uden videre efterfølgende omkonteres fra fx universitet til hospital, og du kan derfor risikere, at have modtaget en bevilling, du ikke kan anvende.

Hvis du har ét ansættelsessted


Du skal som udgangspunkt sende din ansøgning fra dit ansættelsessted, da du principielt kun kan søge midler hjem til den institution, hvor du er ansat.

Dvs. at hvis du er ansat som 100 % kliniker på OUH (gælder primært læger som får honorar fra SDU), og ikke har en ansættelse på SDU, skal ansøgningen sendes fra OUH.

Hvis du udelukkende har en ansættelse på SDU, skal du sende din ansøgning fra SDU.

Der kan dog være undtagelser: Hvis aktiviteterne i forskningsprojektet udføres på den anden institution, hvor du ikke har en ansættelse, kan det give bedst mening at sende ansøgningen derfra. Kontakt i dette tilfælde ouh.funding@rsyd.dk for råd og vejledning.

Hvis du har flere ansættelsessteder

Hvis du har en ansættelse både på OUH og SDU, kan ansøgningen sendes fra begge institutioner.
Som hovedregel skal midlerne søges til det sted, hvor aktiviteterne i forskningsprojektet udføres, og hvor de personer, der udfører projektet er ansat.

Hvis aktiviteterne i forskningsprojektet udføres både på hospitalet og universitetet, kan budgettet med fordel deles op, så det er tydeligt for bevillingsgiver, hvem der udfører hvilke aktiviteter.
Kontakt ouh.funding@rsyd.dk  for råd og vejledning.

Hvis du sender en ansøgning fra SDU

Budget (og ansøgning) skal godkendes af institutlederen ved det institut, du er ansat, inden du sender en ansøgning fra SDU. Du kan finde flere oplysninger på SDUs hjemmeside her

Ansøgningen skal registreres i SDU Pro.

Hvis du sender en ansøgning fra OUH

Alle udgående ansøgninger fra OUH om ekstern finansiering skal registreres, hvorfor en kopi af alle ansøgninger skal sendes til reg.forskerservice@rsyd.dk  .
Alle budgetter over kr. 50.000 skal godkendes af ForskerService inden fremsendelse af ansøgning til bevillingsgiver. Dette skal sikre, at budgettet er stillet rigtigt op og at alle budgetposter er medtaget, herunder overhead.

ForskerService tilbyder alle forskere og afdelinger på OUH hjælp til udarbejdelse af budget i forbindelse med ansøgning om eksterne bevillingsgivere uanset ansøgningsbeløb. Se mere på intranettet.

Rettidig omhu

Jo tidligere du kontakter os, jo bedre kan vi guide dig gennem processen.

Hvis vi skal have mulighed for at kigge dit materiale igennem inden du indsender det til fonden, skal vi have en advisering herom senest x hverdage før ansøgningsfrist. Ellers kan vi ikke garantere at vi når at kigge herpå.

Kravene til en EU-ansøgning varierer afhængigt af formålet og det individuelle program, der søges til. EU's støtteprogrammer er dog oftest komplicerede og kræver indgående kendskab til de enkelte programmers forudsætninger.

Som udgangspunkt hjælper OUHs preaward funding støtteenhed ikke med EU-ansøgninger.  Vores primære fokus er på kendskab til de danske fonde og de krav, der stilles her.

Har du planer om at søge EU om midler til et fremtidigt projekt, er der dog hjælp at hente.

Vær dog opmærksom på at du skal være ude i god tid, da EU-ansøgningsprocessen er ressourcekrævende.

Det Syddansk EU-kontor

Det Syddanske EU-kontor (SDEO) er Syddanmarks indgang til EU.

Hvis du har en projekt-ide, du gerne vil have ført ud i livet, og hvis du har overvejet, om der kan modtages EU-støtte hertil, så kan SDEO hjælpe dig på vej med gratis 1:1 vejledning, herunder:

 • Tjek af din ide til EU-projekt
 • Match med EU-programmer
 • Kvalitetstjek af din ansøgning
 • Sparring om EU-projektudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Adgang til europæiske og danske netværk
 • Hjælp til partnersøgninger
 • Kurser og workshops
 • Studietur til Bruxelles

Du kan læse mere om SDEO og deres tilbud på deres hjemmeside https://southdenmark.be/ 

Vores faste kontaktperson på OUH er Allan Nordby Ottesen (ano@southdenmark.be / +45 2214 5359).

Interesserede er velkomne til at kontakte Allan, hvis I ønsker at høre mere om, hvad SDEO kan tilbyde dig/din forskningsenhed i forhold til EU-ansøgninger. Allan kommer gerne på fysisk besøg på din afdeling.

 

Syddansk Forskerstøtteenhed SDU

Syddansk Forskerstøtte kan tilbyde dig hjælp fra din første projektide til den endelige indsendelse af EU-ansøgningen.

Syddansk Forskerstøtte kan hjælpe dig i skriveprocessen. Dette både hvis du ønsker at være koordinator eller hvis du blot ønsker at være partner i en ansøgning.

Jo tidligere du er ude, jo større sandsynlighed er der for at du kan få hjælp. Du kan kontakte Syddansk Forskerstøtte på sydforsk@health.sdu.dk .

Syddansk Forskerstøtteenhed SDU hjælper også med ansøgninger til nationale fonde.

 

Kontakt hvis du ønsker hjælp til funding processen

Har du en god ide? Og ønsker du at søge midler hertil, men du ved ikke helt hvilken fond, du skal rette ansøgningen mod? Eller har du blot brug for hjælp til dele af skriveprocessen eller kvalitetssikring af din ansøgning? Så vil OUHs preaward forskerstøttefunktion gerne hjælpe dig. Jo tidligere du henvender dig - jo bedre.  

Du kan få fat på os ved at sende en mail til ouh.funding@rsyd.dk  eller ved at kontakte en af vore medarbejdere her.

Hav følgende klar ved henvendelsen

Når du henvender dig til os tager vi normalt afsæt i din projektbeskrivelse, som er en kort beskrivelse af dit projekt. Se input i en kort projektbeskrivelse her (link til siden med projektbeskrivelse)

Du må også gerne i din henvendelse have gjort dig eventuelle overvejelser om projektets økonomi Er du uklar på hvilke fonde, der er relevante at søge midler hos, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med dette.

 

Vi kan ikke skrive din ansøgning – men vi kan være med til at sikre, at du er på rette vej i forhold til den enkelte fonds fokus og formelle krav.

Det kan vi gøre, da

 • Vi har stort kendskab til kravene fra danske fonde.
 • Vi er vant til at læse ansøgninger og har et blik for at vurdere om ansøgningen har potentiale for at opnå midler fra en specifik fond.

Vi vil derfor gerne assistere dig på hvert trin i ansøgningsprocessen – fra din ide til finpudsning af din endelige ansøgning.

Nogle af de ting, vi kan assistere dig med i processen er:

 • Matche din ide til relevante opslag / fonde
 • Sparring
  • På din forskningside
  • På din ansøgning: fx struktur, indhold, sprog, røde tråd
  • Samarbejdspartnere
 • Sikre overholdelse af formalia
 • Tjekke dit CV – er du den rette hovedansøger?
 • Afsenderorganisation
 • Økonomi

Vi kan ligeledes skrive enkelte af de ikke-fagspecifikke afsnit – eller assistere med indholdet heri.  

APPFWU01V