Skip til primært indhold

Vores fokus

Kronisk hepatitis B og C er verdensomspændende infektioner som i Danmark hyppigst rammer bestemte grupper.

Infektionsmedicinsk afdeling Q har siden 1998 været involveret i forskning inden for viral hepatitis. Først og fremmest i epidemiologi, hvor afdækningen af problemets størrelse i risikogrupperne har været i fokus, hvorfor vi også har publiceret gentagne estimater af den nationale forekomst af disse sygdomme.

Ser man nærmere på risikogrupperne er indvandrere, flygtninge og mænd, der har sex med mænd, i særlig risiko for Hepatitis B, som fortrinsvis smitter fra mor til barn. For hepatitis C, der smitter blodoverført, er stofbrugere i særlig risiko. Problemet for alle patienter med kronisk hepatitis er risikoen for udvikling af cirrose (skrumpelever) med den medførte øgede dødelighed af leverrelaterede komplikationer. Derfor er det vigtigt, at identificere og behandle hepatitis-patienter.

Fokuspunkter på Q

Som en del af vores forskning, driver vi den landsdækkende database DANVIR med alle laboratoriesvar for hepatitis B og C, ligesom vi deltager i de kliniske databaser Infcare Hepatitis og DANHEP.

Samtidig er hepatitis diagnostik et særligt fokuspunkt for os, hvor vi, udover at være de første i Skandinavien til at introducere non-invasiv cirrosediagnostik med Fibroscanning, også har har udviklet ”point of care” test til virologisk diagnostik (Dry Blood Spot) af både hepatitis og HIV.

Med frigivelsen af behandlingen af hepatitis C i 2018, er det nu er muligt at helbrede stort set alle patienter med den nye DAA (Direcly Acting Antivirals) behandling. Lige siden har vi derfor satset intenst på at udrydde hepatitis C - først i Region Syddanmark og efterfølgende på landsplan!
Vores mål er at være de første i Danmark, der opfylder WHOs mål om diagnostik af 90% af HCV patienter og behandling af 80% af disse. Til dette har vi lanceret C-FRIT SYD, som er et initiativ, der opsporer og behandler alle patienter med HCV i region Syddanmark bl.a. gennem et forskningssamarbejde med regionens 15 rusmiddelcenter for fremskudt diagnostik og behandling af alle stofbrugere, ligesom vi gennemfører screeningsprojekter i skadestuer og blandt psykiatriske patienter. Dette initiativ er støttet af Region Syd og lægemiddelindustrien, og det har stor politisk bevågenhed på landsplan.

Ved hjælp af vores bus - Linje C - opsøger vi væresteder og bosteder med tilbud om diagnostik og behandling.

Endelig har vi fokuseret på gennemførslen af flere randomiserede kontrollerede forsøg med de nye DAA lægemidler for at afkorte behandlingsvarigheden ned til 4 uger og derved at gøre denne både billigere og nemmere for patienterne.

APPFWU02V