Skip til primært indhold

Vidensdeling og erfaringsudveksling om værdierne i farmaceutisk medicingennemgang - deltag på Syddansk Sundhedsinnovations vidensdag

Kort nyhed fra Syddansk Sundhedsinnovation

Den 28. september 2023 afholder Syddansk Sundhedsinnovation en vidensdag om farmaceutisk medicingennemgang.

På vidensdagen vil du:

  • Få indblik i et lægefagligt perspektiv, i overvejelser og argumenter for at fastansatte farmaceuter direkte i afdelingen.
  • Få viden omkring beregningen af de økonomiske gevinster, der er ved at foretage en farmaceutisk medicingennemgang.
  • Få mulighed for at dele tanker omkring behov og forhindringer ved medicingennemgang på tværs af deltagergruppen.
  • Få mulighed for at netværke og få ideer til hvad der kan anvendes i praksis på din kliniske arbejdsplads.

Vidensdagen  består af en blanding af faglige oplæg, en casebaseret workshopsession samt debat og netværksmuligheder. Der er rig mulighed for at deltage aktivt undervejs.

Program

11.30- 12.00 Frokost og netværk
12.00- 13.00 Oplæg  med forskellige perspektiver på Farmaceutisk medicingennemgang. Fra bl.a. Mohamad Ismail El-Faramawi, der er ledende overlæge i Akutafdelingen på Kolding Sygehus og har farmaceuter ansat i afdelingen, kom og hør hvorfor! og Maja Kjær Rasmussen fra Klinisk Udvikling OUH, der har lavet en interessant sundhedsøkonomisk analyse om intervention med farmaceutisk medicingennemgang og forstå de økonomiske perspektiver forbundet med konceptet. Joo Hanne Poulsen Revell vil gennemgå hvordan sygehusapoteket på Sygehus Sønderjylland arbejder med farmaceutiske medicingennemgange, som en del af apotekets daglige opgaver og fokusområder hos apotekets forskningsenhed, HoPRU.
13.00 – 14.00 Workshop hvor vi sammen arbejder med forskellige tilgange til farmaceutisk medicingennemgange og forskellige dilemmaer fra klinikken.
14.00 – 14.20 Kaffe & kage
14.20 – 14.50 Paneldebat hvor fremtiden for farmaceutisk medicingennemgang debatteres - muligheder og barrierer
14.50 – 15.00 Opsamling og tak for i dag

Målgruppen er afdelingsledere, klinisk personale og øvrige sundhedsaktører, der ønsker at erfaringsudveksle omkring betydningen af medicingennemgang i det danske sundhedsvæsen og/eller opnå indsigt heri.

Dato: Torsdag den 28. september 2023

Tid: Klokken 11.30-15.00

Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10G, 5230 Odense M. Lokale: USERLAB.

Pris: Gratis

Du kan læse mere om vidensdagen og tilmelde dig her.

Kontaktoplysninger

Syddansk Sundhedsinnovation

Eventkonsulent Katrine Maruri Zorzabalbere
Mail: kmz@rsyd.dk - Tlf.: 21673071

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

APPFWU01V